Traducere suedeză-engleză pentru "få någon att"

SV

"få någon att" engleză traducere

EN

SV få någon att
volume_up
{verb}

få någon att (dar şi: tjäna, , vara, tillverka)
Jag vill för all del inte någon att känna sig skyldig.
I by no means want to make anyone feel guilty.
Grejen är att man kan någon att analysera och tänka kognitivt eller så kan man utveckla dem att vara mer sociala.
The thing is, you can make a mind to be more of a thinking and cognitive mind, or your mind can be wired to be more social.
Vi har verkligen inte för avsikt att någon att tro att horisontella avtal, som medför allvarliga negativa konsekvenser för konkurrensen, skall behandlas mindre strängt i framtiden.
We are certainly not attempting to make anybody think that horizontal agreements, which have severely negative implications for competition, will in the future be regulated less rigorously.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

adjectiv
English
verb
pronume
English
någon pronume
någon articol
English
att conjuncţie
att particulă
English
ätt substantiv
substantiv
English

Exemple de folosire pentru "få någon att" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishNi kommer aldrig att kunna någon att hysa större förtroende för vår union om den inte fungerar.
You will never convince anyone to have more confidence in our Union if it does not work.
SwedishJag tror inte att jag kan någon att ändra åsikt här i kväll.
Mr President, ladies and gentlemen, I am not assuming that I can change people's opinions this evening.
SwedishJa, som att någon att hjälpa dig när jag är borta.
Yeah, like getting somebody to help you out while I'm gone.
SwedishTyvärr fungerade inte min voteringsutrustning och mina försök att någon att uppmärksamma detta misslyckades.
Unfortunately my voting equipment failed, and my efforts to draw attention to this fact were ignored.
SwedishDet kan vara svårt att någon att spendera de pengar som behövs för att testa dessa produkter för en särskild art.
It may be difficult to get someone to spend the money to test these products for one particular species.
SwedishMina försök att någon att uppmärksamma detta misslyckades, och samma sak upprepades under fem andra omröstningar med namnupprop.
My attempts to draw attention to the fact were ignored, as was the case during five other roll-call votes.
SwedishVi förstår inte varför det talas så tyst om detta, och jag hoppas att vår resolution åtminstone kan någon att ändra åsikt.
We do not understand why there is this reticence about it and I hope that this resolution will at least help to change some minds.
SwedishI överenskommelse med föredraganden ska vi stryka ut hänvisningen till kategori C, så att den inte längre kan någon att rösta mot ändringsförslag 50.
In agreement with the rapporteur, we will delete the reference to Category C, so that it can no longer give rise to anyone voting against Amendment 50.