Traducere suedeză-engleză pentru "få till"

SV

"få till" engleză traducere

EN

SV få till
volume_up
{verb}

få till (dar şi: tjäna, , vara, tillverka)
Tyvärr var det omöjligt att till stånd en lämplig föredragningslista.
Unfortunately it was not possible to make a suitable agenda arrangement.
Man håller på att vidta praktiska åtgärder för att till stånd en etisk utrikespolitik.
Practical steps are being taken to make an ethical foreign policy a reality.
Om det fanns ordentlig samordning skulle vi kunna till stånd förbättringar på detta område.
If there is proper coordination we could make improvements in this area.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

adjectiv
English
verb
pronume
English
till adjectiv
English
till adverb
English
till prepoziţie
till pronume
English
...till pronume
English
substantiv
English

Exemple de folosire pentru "få till" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishSlutligen som flera talare redan sagt måste vi hjälpa till att bort orsakerna.
Finally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
SwedishNu är vår största utmaning att till stånd nästa internationella klimatfördrag.
Our greatest challenge now is to establish the next international climate treaty.
SwedishJag är bland dem som först begärde att ställa en fråga till Prodi.
Mr President, I was one of the first who asked to submit a question to Mr Prodi.
SwedishDet är en stor ära att tala till er i dag och jag vill tacka för er inbjudan.
It is a great honour to speak before you today and I thank you for your invitation.
SwedishOm de två siffrorna adderas skulle vissa länder till slut två kommissionärer.
If the two figures are added together some countries end up with two Commissioners.
SwedishMänniskor med låga inkomster får allt svårare att tillgång till sjukvården.
People on lower incomes are having increasing difficulty in accessing healthcare.
SwedishDärför är det viktigt att vi ser till att det undertecknat så snart som möjligt.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
SwedishVillkoren för att tillgång till dessa dokument framställs i den förordningen.
The conditions for gaining access to these documents are set out in that regulation.
SwedishJag ska begränsa mig till dessa kommentarer och observationer.
(FR) Mr President, I shall confine myself to these few comments and observations.
SwedishHur ska vi fram pengar till de 30 gränsöverskridande projekt som har godkänts?
How are we to obtain money for the 30 cross-border projects that have been adopted?
SwedishJag är därför mycket glad över att möjlighet att bidra till denna debatt.
I am therefore very pleased to be given the chance to contribute to this debate.
SwedishEnligt Auto-Oil-programmet måste vi ned svavelhalterna till några miljondelar.
In the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
SwedishKorruption är det enskilt största hindret för att fram bistånd till de fattiga.
Corruption is the single biggest obstacle to the delivery of aid to the poor.
SwedishVi borde göra vårt bästa för att mer medel till att ta itu med detta problem.
We should be doing our best to get more finances to deal with this problem.
SwedishInnehållsmässigt finns det skäl till mer europeisk samordning i de fallen.
In substance, they give little reason for more coordination at European level.
SwedishMycket få fotbollsfans utanför Frankrike kommer att biljetter till matcherna.
Very few football fans from outside France will get tickets to the matches.
SwedishDet gläder mig att möjlighet att bidra till dagens debatt.
Mr President, I am delighted to have the opportunity to contribute to today's debate.
SwedishVi kommer äntligen att möjligheten till en fullständig granskning i EG-domstolen.
We will finally have the possibility of a full review by the Court of Justice.
SwedishNu är det därför dags att allvarligt se över att ned uttagsandelen till 0 procent.
Now is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
SwedishJag undrar alltså hur mycket information parlamentet kommer att tillgång till?
So my question is this: what range of information will be communicated to Parliament?