Traducere suedeză-engleză pentru "får vi se vad"

SV

"får vi se vad" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "får vi se vad".

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

får substantiv
English
får verb
English
adjectiv
English
verb
pronume
English
vi pronume
English
se verb
vad substantiv
vad adverb
English
vad pronume
English
vad interjecţie
English
far substantiv
English
fara substantiv
fara verb
väd substantiv
English
våd substantiv
English

Exemple de folosire pentru "får vi se vad" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishNu får vi se vad rådet kommer att besluta.
That is the present situation and now we shall see what the Council decides.
SwedishJag kommer att försöka styra det hela enligt min övertygelse och så får vi se vad resultatet blir.
I will try to push it in the direction of my convictions, and we will see what the result is.
Swedishfår vi se vad den följande brottningsmatchen ger för resultat.
Then there will be the second reading and there we will see what the outcome of the subsequent wrestling match is.
SwedishJag ska be att sekretariatet undersöker det som ni har berättat och sedan får vi se vad vi kan göra åt saken.
I shall ask the secretariat to look into what you have told us, and then we will see what we can do about it.
SwedishVi går in i förhandlingarna i förlikningskommittén med rådet, och då får vi se vad som kommer ut av det.
We are entering into the negotiations in the Conciliation Committee with the Council, and we shall then see what emerges.
SwedishOckså här får vi se vad rådet beslutar.
Here too, we shall see what the Council decides.
SwedishFår vi se vad du har där, Rathbone.
SwedishSedan får vi se vad reaktionen blir.
SwedishSedan får vi se vad som händer.
SwedishÅterigen får vi se vad studien visar och huruvida ett förbud med undantag skulle vara en bättre lösning än det nuvarande systemet, där arter undersöks från fall till fall.
Again, we shall see what the study tells us and whether a ban with derogations would be a better solution than the current system, which is a case-by-case examination of species.
SwedishRättsligt är bestämmelserna i direktivet nu gällande och måste följas, men för ögonblicket funderar vi över riktlinjerna och analyserar svaren och sedan får vi se vad vi kan göra.
Legally, the provisions in this directive are now valid and must be followed, but for the moment, we are thinking about guidelines and analysing the replies, and then we will see what we can do.

Mai multe cuvinte

Swedish
  • får vi se vad

Mai multe traduceri în dicționarul român-italian.