Traducere suedeză-engleză pentru "före"


Te referi la fore,fore
SV

"före" engleză traducere

EN

SV före
volume_up
{neutru}

före (dar şi: beskaffenhet, omständigheter)
volume_up
going {substantiv}
Kommer den att vara klar före nästa vecka?
Are we going to have it before next week?
Jacques Chirac beger sig idag till Kina och talade strax före sin resa om ett globalt partnerskap med Kina.
Today Jacques Chirac is going to China and in the run-up to that visit he spoke of a global partnership with China.
Frågan är: Vilket budskap skickades ut av fotbollsorganisationerna några månader före EM i fotboll?
The question is: what message was sent out by the football authorities going back a number of months before the Euro 2000 championship?

Sinonime (în suedeză) pentru "före":

före

Exemple de folosire pentru "före" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishEric Rouleau, före detta fransk ambassadör, talar om ett folkmord i ultrarapid.
Mr Eric Rouleau, the former French Ambassador, speaks of a slow-motion genocide.
SwedishÄnnu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
Once again, commercial and military interests take precedence over human rights.
SwedishDärför användes endast uttrycket ”före detta jugoslaviska republiken Makedonien”.
Therefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
SwedishVi måste vidta en rad åtgärder för att minska utsläppen med 30 procent före 2020.
We must adopt a series of measures aimed at reducing emissions by 30% by 2020.
SwedishAlla punkter på dagordningen måste gås igenom och fullbordas före slutet av maj.
All the items on the agenda must be worked through and completed by the end of May.
SwedishDataskyddsdirektivet måste inlemmas i den nationella rätten före den 1 oktober.
The data protection directive must be incorporated into national law by 1 October.
SwedishProgrammerade kylskåp kan känna av när olika produkters bäst före-datum går ut.
Programmed refrigerators will be able to recognise products past their expiry date.
SwedishVad beträffar rapporten och siffrorna för 2005 ska de ha lämnats in före årets slut.
As to the report and the figures for 2005, they are due by the end of this year.
SwedishDet sätter Lissabon före Göteborg och vissa element från Lissabon framför andra.
It champions Lisbon over Gothenburg and some elements of Lisbon over others.
SwedishDärför är det viktigt att regeringskonferensen kan avslutas före årsskiftet.
Both large and small States must be able to exercise influence in the future EU.
SwedishDet handlar om smörexporten till före detta Sovjetunionen i början på nittiotalet.
It is about butter exports to the former Soviet Union at the beginning of the 90s.
SwedishDen före detta planekonomin har utvecklats till en effektiv marknadsekonomi.
The former command economy has been developed into an efficient market economy.
SwedishDetta vittnar om att förtrycket ökar på nytt i denna före detta spanska koloni.
This means that repression is once again intensifying in this former Spanish colony.
SwedishUttalanden om omedelbara lösningar före en utredning kommer inte att vara till hjälp.
Pontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
SwedishSom före detta kardiolog anser jag att jag har en hel del kunskaper i ämnet.
As a former cardiologist, I feel I have a fair amount of knowledge on the subject.
SwedishI före detta Jugoslavien kunde vi under lång tid inte förhindra konflikterna.
In the former Yugoslavia, we were unable to prevent conflict for a long time.
SwedishVåra medborgares hälsa och välbefinnande går naturligtvis före allt annat.
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
SwedishOrdförande, jag kan bara vara enig med talaren som talade före mig, herr Herman.
Mr President, I could not agree more with the previous speaker, Mr Herman.
SwedishJag är övertygad om att Rumänien blir medlem i Nato före denna veckas slut.
I am confident that by the end of this week Romania will become a member of Nato.
SwedishDen klausulen ger ju möjlighet för några medlemsstater att gå före på detta område.
This clause in fact enables a number of Member States to move forward in this area.