Traducere suedeză-engleză pentru "frän"


Te referi la från
SV

"frän" engleză traducere

SV frän
volume_up
{adjectiv}

1. general

frän (dar şi: ivrig, skarp, bestämd, energisk)
volume_up
strong {adj.}
Vi behöver kraftfulla åtgärder och rekommendationer från kommissionens sida på detta område.
We need strong action and strong recommendations from the Commission in this area.
Det starka stödet från parlamentet kommer att bidra till att förverkliga detta.
Parliament ’ s strong support will help to make it a reality.
I denna fråga förväntar vi oss en stark och klar signal från Europeiska unionen.
We hope the EU will take up a strong and clear position in this respect.
frän (dar şi: skarp, bitter, besk)
volume_up
acrid {adj.}
frän (dar şi: skarp, bitter)
frän (dar şi: skarp, grov, svår, obehaglig)
volume_up
harsh {adj.}
De skall inte undantas från säkerhetstänkande, men de kan faktiskt få lindrigare avgifter för denna kontroll.
They must not be exempted from the thinking about safety, but less harsh duties might in actual fact be imposed upon them in the context of this control.
Hittills har det varit stränga restriktioner i den fria rörligheten för arbetstagare från länder utanför unionen.
Until now, the restrictions on the freedom of movement within the Union of non-Community workers have been very harsh.
Men trots amnestin fortsätter dessvärre attentaten på marken, vilket leder till hårda motreaktioner från ordningsmaktens sida.
Nevertheless, despite the amnesty, attacks on the ground are continuing, prompting, as a result, harsh responses from the police force.
frän (dar şi: skarp, stickande)
frän (dar şi: viltliknande)
volume_up
gamey {adj.}

2. "lukt"

frän
volume_up
rank {adj.} (odor)
Och vi bad de här patienterna att ranka dem från den de gillade mest till den de gillade minst.
And we asked these patients to rank them from the one they liked the most to the one they liked the least.
Det enda jag vill att du gör är att ranka de här från den du gillar mest till den du gillar minst."
All I want you to do is rank these for me from the one you like the most to the one you like the least."
Du plockar in, säg, sex föremål, och du ber en av försökspersonerna att ranka dem från mest till minst omtyckt.
You bring in, say, six objects, and you ask a subject to rank them from the most to the least liked.

Sinonime (în suedeză) pentru "frän":

frän

Exemple de folosire pentru "frän" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishEn personlig och frän attack som denna är inte berättigad när personen inte är närvarande.
A personal and vitriolic attack like that is unjustified when the person is not present.
SwedishNär det gäller ekonomin så måste marknaden befria sig frän långtgående statsinblandning och dra till sig nya investeringar.
On the economic front, the market must throw off the shackles of far-reaching state interference and attract new investment.