Traducere suedeză-engleză pentru "gratis"

SV

"gratis" engleză traducere

EN

"gratis" suedeză traducere

SV gratis
volume_up
{adjectiv}

1. general

gratis (dar şi: fri, obegränsad, okontrollerad)
volume_up
free {adj.}
Det innebär att om vården är gratis för de försäkrade i landet, så är den gratis också för Anna.
This means that if treatment is free for people insured there, it will be free for Anna too.
Läkemedel måste tillhandahållas gratis eller till överkomliga priser.
Medications should be made available free of charge or at affordable prices.
Vi kan inte låta studenterna gratis ta del av dessa data, fritt till världens entreprenörer."
We cannot give the data free to the students, free to the entrepreneurs of the world."
gratis (dar şi: berömmande, fri-)
Här bjuder Stifmeister på gratis glidmedel.
And the Stifmeister's provided us some complimentary lubricant.
gratis (dar şi: kostnadsfri)
volume_up
gratis {adj.}
Social quality cannot be achieved free and gratis.
Dessutom är det fel att den relativt fattiga industrin skall städa upp i den röra som den relativt rika industrin lämnar efter sig, gratis och utan att få något tillbaka.
In addition, it is quite wrong for the relatively poor industry to clean up the mess left by the relatively rich industry, free, gratis and for nothing.
gratis (dar şi: oavlönad)

2. Business

gratis (dar şi: kostnadsfri, avgiftsfri)
Läkemedel måste tillhandahållas gratis eller till överkomliga priser.
Medications should be made available free of charge or at affordable prices.
Mot vissa avgifter kommer användningen att bli gratis för mottagarna.
A certain levy on receivers will mean that broad use will be free of charge.
Fru Moreau, det finns i dag till och med möjligheter att telefonera gratis.
Today it is possible, Mrs Moreau, to telephone free of charge.

Sinonime (în suedeză) pentru "gratis":

gratis

Sinonime (în engleză) pentru "gratis":

gratis

Exemple de folosire pentru "gratis" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishFrivillig och gratis blodgivning är en grundprincip och skall också fortsätta att vara det.
Voluntary and unpaid blood donation is a basic principle and so let it remain.
SwedishJag menar de kommande 10 åren... ger du upp fem gratis ligg per år.
I mean, over the next 10 years... you're giving up five hayrides per year.
SwedishIdén om ett gratis telefonnummer kommer att granskas i detta sammanhang.
The idea of a 'green number ' will be examined within this context.
SwedishIngenting är gratis.
But an improvement also means an increase in costs, for you never get something for nothing.
SwedishEftersom växlingen av pengar i samma valuta ju är gratis.
Because changing money within one and the same currency does not cost anything.
SwedishDet verkar som om rådet drömmer, medvetet dagdrömmer, om ett Europa som är gratis.
It appears that the Council deliberately daydreams about a European Union which will cost them nothing.
SwedishDetta är en åtgärd som i stort är gratis för däcktillverkarna, och därmed för konsumenterna.
This is a measure that is of hardly any cost to the tyre industry, and therefore also to the consumer.
SwedishVi kräver inte att få sitta på första bänk gratis, bara den slutliga föreställningen är mödan värd.
We do not need any cheap seats in the front row, as long as the ultimate performance is worth watching.
SwedishDet erbjuds gratis, fritt och kravlöst.
It is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
SwedishOm jag till exempel vill växla en belgisk tiotusenfrancsedel i mindre valörer, tio tusenfrancsedlar, så görs det gratis.
For example, I do not have to pay to change a BEF 10 000 note into ten BEF 1 000 notes.
SwedishNär det gäller den besvärliga frågan om blodgivande skall vara gratis skiljer sig min tolkning från den som Lund gör.
On the thorny issue of benevolent donations, my interpretation differs from that of Mr Lund.
SwedishJag vill bekräfta att det kommer att krävas en hel del ansträngningar, och det kommer inte att vara gratis.
I think I should warn you that a considerable effort will be required; it will not be handed over on a plate.
SwedishI Tyskland har erfarenheten lärt oss – och Pisaundersökningen klargör verkligen detta – att sådana åtgärder inte är gratis.
I think the excellent Commissioner Reding is certain to vote in favour of these perspectives.
SwedishSkall vi bara uttala oss, när det inte är farligt för oss själva, när det med andra ord ges en gratis runda.
Are we only to express an opinion when it is not harmful to us, in other words when it will not cost us anything.
SwedishVilket är en del av anledningen anledningen till att välgörenhetsorganisationer tillhandahåller kondomer väldigt billigt eller gratis.
Which is why, in part, donor agencies provide condoms at low or no cost.
SwedishDet är en verksamhet som är gratis och oavlönad men det innebär inte att finansiella aspekter saknas.
It is, indeed, an unpaid and gratuitous activity, but this does not mean, however, that it does not involve any financial outlay.
SwedishSå tycker jag också, att Liikanen är en otroligt skicklig herre, eftersom han administrerar kol- och stålunionen gratis.
I also think that Mr Liikanen is an incredibly clever man because he runs the Coal and Steel Union for nothing.
SwedishRespekten från rådet för normala demokratiska procedurer får vi verkligen inte gratis, den måste vi tvinga fram.
The Council is obviously not going to volunteer respect for normal democratic procedures, we shall have to fight for it.
SwedishFör oss är det dessutom högst chockerande att företag skulle kunna skapa vinster utifrån gratis bloddonationer.
Furthermore, we find it extremely shocking that companies should be able to profit from blood donated without remuneration.
SwedishOm vi vill att informationen når överallt bör det vara på vägar som är gratis, fria vägar som kan användas av alla.
If we want information to reach every location, it should travel by roads which do not have tolls, but are open to all.