Traducere suedeză-engleză pentru "hembygd"

SV

"hembygd" engleză traducere

volume_up
hembygd {comm. gen.}
EN

SV hembygd
volume_up
{Gen comun}

hembygd (dar şi: hus, hem, villa, hemland)
volume_up
home {substantiv}
I morse var det fortfarande nästan tio minusgrader i min hembygd.
It was still nearly ten degrees below zero in my home region just this morning.
De var fördrivna från sin hembygd. De förlorade väldigt mycket.
They were expelled from their home, and lost a very great deal.
Låt mig få upplysa kommissionär Fischler om ett företag i min hembygd, i Mora i Dalarna.
Allow me to inform Commissioner Fischler about a company in my home district of Mora in Dalarna.

Exemple de folosire pentru "hembygd" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishEuropas gränser måste vara öppna för människor i nöd, som flyr från sin hembygd.
Europe' s borders must be open to people in need, fleeing their homeland.
SwedishEuropas gränser måste vara öppna för människor i nöd, som flyr från sin hembygd.
Europe's borders must be open to people in need, fleeing their homeland.
Swedish· Vi kräver att man tar med rätten till en hembygd och skydd mot fördrivning.
· We wish to see the inclusion of a right to a homeland and to protection from expulsion.
SwedishMen i huvudföredraganden har ni en föredragande vars hembygd är samma som Meißenporslinets.
Unfortunately, with this particular general rapporteur you have someone who hails from the Meissen porcelain area.
SwedishHjälp till grupper som tvingats lämna sin hembygd i utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika
Aid to uprooted people in Asia and Latin America
SwedishHjälp till grupper som tvingats lämna sin hembygd i utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika
Aid to uprooted people in developing countries
SwedishI dag finns det fler än 22 miljoner människor i världen som tvingats lämna sin hembygd, och denna siffra stiger alltjämt.
Today, there are more 22 million uprooted people in the world and that figure is increasing.
SwedishVilken flykting lämnar frivilligt sin hembygd?
Where are the refugees who willingly leave their homeland?
SwedishFörst år 1995 kunde de efter den enligt min åsikt rättfärdigade återerövringen av dessa områden vända tillbaka till sin hembygd.
They were not able to return to their homes until the, to my mind, justified­ recapture of these areas.
SwedishJag noterade också vad den hedervärde dr Paisley sade om moraliska förpliktelser gentemot de som tvingats lämna sin hembygd.
I also noted what the honourable gentleman Dr Paisley said about our moral duties to those who are uprooted.
SwedishKönstillhörighet är en övergripande fråga i alla projekt som finansieras genom budgeten för bistånd till folk som tvingats lämna sin hembygd.
Gender is a cross-cutting issue in all projects funded from the Aid to Uprooted People budget.
SwedishEuropa bör göra allt som står i dess makt för att hjälpa de människor som tvingats lämna sin hembygd, i det här fallet i Latinamerika och Asien.
Europe must do all it can to help displaced people, in this case in Latin America and Asia.
SwedishKommissionen håller för närvarande på att utvärdera projektförslag för 2002 års budget för bistånd till folk som tvingats lämna sin hembygd.
The Commission is currently assessing project proposals for the 2002 budget for uprooted people.
SwedishI min hembygd finns från miljösynpunkt inget bättre kylskåp för jägaren än naturens eget kylrum.
In my part of the country, there is, from the environmental point of view, no better refrigerator for the hunter than nature's own cold-storage room.
SwedishVarför lämnar någon sin hembygd?
SwedishTomma bondgårdar - även i min hembygd, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig - är nu tyvärr inte längre någon sällsynthet.
Unfortunately, farms standing empty have become a familiar sight - even in my country, which I would never have imagined possible.
SwedishAlbanerna måste göra det möjligt för de serber som vill leva i sin hembygd i Kosovo att göra det och låta dem få återvända om de så önskar.
The Albanians must enable those Serbs who wish to live in their homeland in Kosovo to do so, and to return if they so wish.
SwedishOm vi här i kammaren diskuterar vad en ekonomisk verksamhet är, då är många ledamöter naturligtvis präglade av sin hembygd.
If we in this House discuss what an economic activity is, the thinking of a very large number of Members is shaped by their national origin.
SwedishInvånarna i detta land, som skändats i årtionden, lämnar i stora skaror sin hembygd.
The inhabitants of this country battered over decades are leaving their homeland in droves, eking out an existence in refugee camps in Pakistan.
SwedishJag vill bara nämna ett exempel från min hembygd, från mitt hemland. Det handlar om det viktiga trafikprojektet från Berlin via Brennertunneln till Verona.
Let me give just one example from my own country, the important transport link from Berlin to Verona via the Brenner Tunnel.