Traducere suedeză-engleză pentru "hundratal"

SV

"hundratal" engleză traducere

SV hundratal
volume_up
{neutru}

hundratal
volume_up
hundred {substantiv}
Meltzerrapporten från den amerikanska kongressen omfattade ett hundratal sidor.
The Meltzer report, in the American Congress, was some one hundred pages long.
Arbetslösheten i Polen drabbar flera dussin människor på varje hundratal.
Unemployment in Poland affects several dozen out of every hundred people.
I Hebron gör sig armén beredd att förstöra ett hundratal hus som kantar bönevägen.
In Hebron, the army is preparing to destroy around one hundred houses bordering the prayer route.
hundratal (dar şi: århundrade)
volume_up
century {substantiv}
Tron på jämlikhet och tolerans har ingått i det europeiska politiska tänkandet i hundratals år.
Ladies and gentlemen, the concept of equality and tolerance has been part of European political thinking for centuries.
It's been around for centuries.
Scrapie har vi varit utsatta för i hundratals år, och det finns ingen anledning att anta att denna nu för tiden skulle vara överförbar på människor.
We have been exposed to scrapie for centuries, and there is no reason to assume that it can now be passed on to humans.

Exemple de folosire pentru "hundratal" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishFabriker som en gång sysselsatte tusentals arbetare har nu bara något hundratal anställda.
Mills that once employed thousands now employ in the very low hundreds.
SwedishSpinnerier som en gång i tiden anställde tusentals har nu endast ett hundratal arbetstagare.
Mills that once employed thousands now employ in the very low hundreds.
SwedishJag hade ett eget företag med ett hundratal anställda i femton år.
I ran my own business for 15 years, and employed some 100 people.
SwedishDet fanns också här ett hundratal ledamöter som röstade för dessa ändringsförslag.
Around 100 Members voted for these amendments.
SwedishFabriker som en gång sysselsatte tusentals arbetare har nu bara något hundratal anställda.
The cotton mills of Lancashire helped form the backbone of the industrial revolution in the United Kingdom.
SwedishI Darfur dör varje dag människor i hundratal av svält, sjukdom och fortsatt våld som inte visar några tecken på att avta.
Will the presidency recognise that there are certain forms of crime which are naturally cross-border issues?
SwedishDe bedrägerifall som belastar gemenskapsbudgeten räknas varje år i hundratal och kostar stora summor.
Mr President, there are hundreds of cases of fraud against the Community budget every year, involving large amounts.
SwedishI Darfur dör varje dag människor i hundratal av svält, sjukdom och fortsatt våld som inte visar några tecken på att avta.
In Darfur, hundreds of people are dying each day from hunger, disease and continued violence, which shows no signs of abating.
SwedishDenna art förökar sig extremt snabbt och orsakar kaos och jordskred när de i hundratal gräver ner sig i flodbanken.
Typically this species multiplies extremely quickly, causing chaos and landslides when they burrow in their hundreds into riverbanks.
SwedishAlla har rätt till sin demokratiska åsikt, men det var sannerligen hotfullt för både ledamöter och besökare, som i hundratal försökte att ta sig in i parlamentet samtidigt.
Everybody is entitled to their democratic point of view, but certainly it was intimidatory to both Members and guests, hundreds of whom were trying to get into to Parliament at the same time.
SwedishSom ni vet, när vi är här, har vi tyvärr parallella sammanträden som inte kan räknas i tiotal, utan i hundratal, och då är det alltid lite svårt att vara överallt på samma gång.
Unfortunately, as you know, when we are here we have parallel meetings of which there are not dozens, but hundreds, and so it is always a little difficult to be everywhere at the same time.
SwedishDet råder ingen tvekan om att skadan på kärnkraftverket i Fukushima är en katastrof, men det slutliga dödstalet kommer inte att uppgå till tusental eller hundratal, kanske inte ens tiotal.
There is no doubt that the damage to the Fukushima nuclear power plant is a disaster, but the final death toll will not be counted in thousands or hundreds, and perhaps not even in tens.