Traducere suedeză-engleză pentru "lagt ut"

SV

"lagt ut" engleză traducere

volume_up
lagt ut {perf.c.}
EN

SV lagt ut
volume_up
{participiu trecut}

lagt ut (dar şi: spenderat, förbrukat, offrat, gjort av med)
volume_up
spent {perf.c.} (resources)
Under de senaste sjutton åren har EU lagt ut 750 miljoner euro på romerna.
Over the past seventeen years, the European Union has spent EUR 750 million on the Roma.
Under de senaste sjutton åren har EU lagt ut 750 miljoner euro på romerna.
Over the past seventeen years, the European Union has spent EUR 750 million on the Roma.
Enligt det nuvarande systemet kan lobbyisterna rapportera mycket mindre belopp än de egentligen har lagt ut.
The current setup allows lobbyists to report far less than they have really spent.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

ut adjectiv
English
ut adverb
ut- adjectiv
English
UT substantiv
English
lågt adjectiv
English
lågt adverb
English
låg adjectiv
låg verb
English

Exemple de folosire pentru "lagt ut" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishJag vill därför be kollegerna att stanna kvar på detta spår, som vi har lagt ut.
Thus, I appeal to my colleagues to remain on the course we have mapped out.
SwedishThe Scottish Media Group har nyligen lagt ut The Herald till försäljning.
The Herald has recently been put up for sale by the Scottish Media Group.
SwedishHan har arresterats i Storbritannien för åsikter som han har lagt ut på nätet i Australien.
He has been arrested in Britain for publishing his views on the Internet in Australia.
SwedishEndast i före detta Jugoslavien behöver man 40, 5 miljoner dollar för att få bort de minor som man hittills lagt ut.
We need $ 40.5 million just to eliminate mines already laid in the former Yugoslavia.
SwedishDet konstaterades att skytten hade lagt ut våldsmaterial på Internet strax innan han begick dådet.
It was noted that the shooter uploaded violent material on the internet just before committing the horrid act.
SwedishVi har lagt ut dess dagordningar och protokoll på internet.
We have their agendas and their minutes on the net.
SwedishI dag har kommissionen lagt ut information om Acta, tre veckor efter det att de senaste förhandlingarna avslutades.
Today, the Commission posted information on ACTA after the end of the last negotiations three weeks ago.
SwedishVi behöver ett system där vi får tillbaka vad vi har lagt ut, men det borde inte förbindas med en mängd andra frågor.
We need a system where we get back what we spend, but this should not be tied in with a lot of other matters.
SwedishNär dagen var över hade jag lagt ut 60.
SwedishDe sista skeppet har lagt ut.
SwedishGazprom och konsortiet Nord Stream har sedan den 9 april lagt ut det som är känt som den nordeuropeiska gasledningen.
Mr President, Gazprom and the Nord Stream consortium have been laying what is known as the Northern Pipeline since 9 April.
SwedishEn särskilt beklaglig aspekt av denna verksamhet är att burmeserna enligt uppgift har lagt ut truppminor längs gränsen.
A particularly regrettable aspect of this activity is that anti-personnel landmines have reportedly been laid along the border by the Burmese.
SwedishEU har lagt ut stora belopp för att finansiera denna verksamhet, närmare bestämt cirka 2,8 miljarder euro mellan 1999 och fram till i dag.
The European Union has provided significant sums of money in funding this activity, amounting to roughly EUR 2.8 billion between 1999 and now.
SwedishDet handlar om att få bort de hinder vi själva har lagt ut för miljöpolitiken och som framför allt finns på nationell nivå.
If we are to do this, we must remove the barriers we ourselves have erected, which, in environmental policy, are mainly to be found at the level of the nation state.
SwedishMatti Juhani Saari i Finland har på Internet, bland annat på webbplatsen YouTube, lagt ut videor på sig själv när han skjuter med pistol på ett skjutfält.
Matti Juhani Saari in Finland placed on the internet, including the YouTube website, videos which showed him shooting a pistol on a firing range.
SwedishI det här fallet var det inte möjligt att förhindra tragedin, trots att gärningsmannen lagt ut hotfulla videofilmer på Internet före dödsmassakern.
In this instance, although the perpetrator posted threatening videos on the Internet before the killing spree, it was not possible to avert the tragedy.
SwedishMan behöver bara tänka på de belopp som de hotell som tog in överlevare från den allvarliga jordbävning som drabbade Abruzzo-regionen i april 2009 har lagt ut.
One need only think of the amounts owed to the hotels that took in the survivors of the severe earthquake that hit the Abruzzo region in April 2009.
SwedishHerr kommissionär, ni har gjort väldigt mycket för allmänheten, det vet jag, men nog är det så att några få regeringars egoism har lagt ut hinder på centrala punkter.
I know, Commissioner, that you have done a great deal for the public at large, but the egoism of a number of governments has prevented essential work from being done.
SwedishBeklagligt nog har Myanmar inte undertecknat avtalet, och det finns tecken på att landet har lagt ut minor inne på bangladeshiskt territorium, även på jordbruksmark.
Deplorably, Myanmar is not a signatory to the Convention and there are indications that she has planted mines inside Bangladeshi territory including on agricultural land.
SwedishSom svar på Khanbhais anmärkningar om att vi inte har lagt ut en enda euro här, vill jag säga att vi varje dag pumpar in pengar i kampen mot aids, malaria och tuberkulos.
In reply to Mr Khanbhai's remarks that not one euro has been given here, let me say that every day we are pumping money into the fight against AIDS, malaria, tuberculosis.