Traducere suedeză-engleză pentru "lite"

SV

"lite" engleză traducere

SV lite
volume_up
{adjectiv}

lite (dar şi: knapp)
volume_up
scant {adj.}
Det är försumligt att detta värde uppmärksammas så lite i betänkandet.
It is an omission that this value should be given such scant attention in this report.
Men vi har ägnat alldeles för lite intresse åt energieffektivitet.
However, we have devoted unduly scant attention to energy efficiency.
Delar av en tredje ekonomisk sektor för sociala, ekologiska och kulturella tjänster, eller en ekologisk omorganisation, överväger man här ytterst lite.
Scant regard is paid to elements of a third economic sector for social, ecological and cultural services or indeed to the greening of society.
lite
volume_up
spot {adj.} (small quantity)
Vi har pratat lite om hur man talar med någon som ljuger ~~~
Now we've talked a little bit about how to talk to someone who's lying and how to spot a lie.
Ta en av dessa hjärndöda människorna och om du triggar den rätta punkten så kommer du att få se någonting lite då och då.
Now in one of these brain-dead people, if you trigger the right spot, you will see something every now and then.
Jag vill lika lite som ni se tv-sändning i amerikansk stil, dvs. program som hela tiden avbryts för isolerade reklaminslag.
Like yourselves, I do not want to see American-style television, that is to say programmes constantly interrupted by isolated advertising spots.
lite
volume_up
a tad {adj.} [engl.-amer.] [colocv.]
Men jag tycker de gjorde ett bra jobb, även om mustaschen är lite på sniskan.
But I think they did one heck of a job, even though my mustache is a tad askew.

Sinonime (în suedeză) pentru "lite":

lite

Exemple de folosire pentru "lite" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDaphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
SwedishHerr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.
Mr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.
Swedish. - (EN) Jag hade faktiskt själv lite svårt att uttala det.
Member of the Commission. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
SwedishVår kontinent håller på att gå in i en recession och vi fördelar lite brödsmulor.
A continent is about to go into recession and we are dividing up a few crumbs.
SwedishJag har för min del intrycket att ni lurar opinionen lite grand med era förslag.
For my part, I feel that your proposals are - to an extent - misleading the public.
SwedishFöregående talare sade att han väntade sig lite fler krav från Europaparlamentet.
The previous speaker said he expected more demands by the European Parliament.
SwedishDärför ber jag uttryckligen kommissionen att de skall sätta lite fart i denna fråga.
Therefore I would earnestly entreat the Commission to take action on this issue.
SwedishVi går framåt, och ni retirerar inledningsvis lite i taget, och detta är inte bra.
We are making progress and you are gradually retracting, and that is not good.
SwedishHär kommer ytterligare lite illustrativ information: Terrorism är lika med offer.
Here is some incidental, illustrative information: terrorism equals victims.
Swedish"Okej, Josh, du skulle ju kunna få lite-- Du skulle ju kunna få lite Zyprexa.
"Okay, Josh, why don't we give you some -- why don't we give you some Zyprexa.
Swedish" Fastän passionen har blivit lite ansträng, får den inte bryta våra känsloband
" Though passion may have strained, it must not break the bonds of our affection. "
SwedishDen är lite kortare än mina andra tentakler...... men det syns inte riktigt.
It's actually shorter than all my other tentacles... but you can't really tell.
SwedishPå EU-nivå och i andra medlemsstater såg det utan tvekan lite annorlunda ut.
At EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
SwedishUrsäkta, men på den punkten måste ni nog läsa arbetsordningen lite noggrannare.
I beg your pardon, but you must read your Rules of Procedure very carefully.
SwedishJag har bläddrat lite i de resultat som publicerades i syntesrapporten 1996.
I have been looking through the findings published in the summary report of 1996.
SwedishDet ligger dock i framtiden, och vad vi har uppnått hittills är oerhört lite.
However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
SwedishJag vill börja med att påminna kammaren om lite statistisk.
Mr President, I wish to begin by just reminding the House of a few statistics.
SwedishJag tror, herr talman, att jag har sparat in lite tid eftersom det redan är kväll.
I think, Mr President, that I have saved some time as it is already evening.
SwedishNi kanske skulle kunna kasta lite mer ljus över dessa nyheter, herr rådsordförande?
Perhaps, Mr President-in-Office, you could shed some additional light on this news?
SwedishDärför skall vi också i kommande prognoser, herr kommissionär, vara lite försiktigare.
We should therefore be more conservative, Commissioner, in our future forecasts.