Traducere suedeză-engleză pentru "min"

SV

"min" engleză traducere

volume_up
min {comm. gen.}
volume_up
min {pron.}
EN

SV min
volume_up
{Gen comun}

1. general

min (dar şi: atmosfär, utseende, drag, fläkt)
volume_up
air {substantiv}
(EN) Min fråga rör hela den här frågan om luftfartssäkerhet.
My point relates to this whole question of air safety.
Ett par invändningar som min grupp anser vara särskilt viktiga i detta direktiv.
I would like to air a few concerns regarding this directive which are of particular importance for my group.
Denna berodde på att Air France meddelade min resebyrå att min flygning från London City var inställd.
This was due to Air France notifying my travel agent that my flight from London City was cancelled.
min (dar şi: ansikte, synpunkt, utsikt, utseende)
volume_up
aspect {substantiv}
Tillsatser som förstärker beroendet måste enligt min åsikt förbjudas så snabbt som möjligt.
The other aspect of the Union policy is the issue of tobacco subsidies.
Skulle ni vilja vara så vänlig att kommentera den aspekten av min fråga.
Could you please comment on that aspect of my question.
Min grupp kommer därför att prioritera detta vid förberedelserna inför budgeten för 2003.
My group will therefore grant priority to this aspect during the preparation of the 2003 budget.
min (dar şi: ansikte, anseende, utseende, fasad)
volume_up
face {substantiv}
När din far ser din farmors min, så kommer det att krossa hans hjärta.
When your dad sees the look on Grandma's face... it's... it's gonna break his heart.
Vi talar om maktbefogenheter och, enligt min mening är vi kvar i nominalismen.
We talk about powers yet, in my view, we are only looking at things in terms of their face value.
Sist jag såg en sån var i min brors huvud... slog hans ansikte i backen.
Last time I saw one of those it was in my little brother's head... smashing his face in the ground.
min (dar şi: uttryck, utseende, titt, blick)
volume_up
look {substantiv}
Min partigrupp och jag ifrågasätter denna konstruktions betydelse och värde.
I recognise you by the look which measures the earth with force.’
När din far ser din farmors min, så kommer det att krossa hans hjärta.
When your dad sees the look on Grandma's face... it's... it's gonna break his heart.
Enligt min åsikt framgår behovet av åtgärder tydligt i de två betänkanden vi nu diskuterar.
Have a look at the fish stocks in our waters and you will see that there is no time to be lost.
min (dar şi: ansikte, anlete, uppsyn, fattning)
volume_up
countenance {substantiv}
Min kollega Gerard Collins sade att ett misslyckande av EU inte kan tolereras, vilket bland annat gäller regeringskonferensen.
My colleague, Mr Collins, said that failure by Europe, including the IGC, cannot be countenanced.

2. Literatură

min (dar şi: uppsyn)
volume_up
demeanor {substantiv}
min (dar şi: uppsyn)
volume_up
mien {substantiv}

Sinonime (în suedeză) pentru "min":

min

Exemple de folosire pentru "min" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishMen enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
SwedishDärför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
That is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
SwedishDärför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
Therefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
SwedishJa, jag är otålig till min natur, men jag tyckte bara att jag skulle nämna detta.
Yes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
SwedishEnligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.
It seems to me that there is very little in the recent European Council report.
SwedishJag kommer för min del att informera jordbrukarna om syftet med dessa program.
For our part, we will tell the farmers about the expediency of these programmes.
SwedishJag är glad över den här möjligheten att förklara min röst.
Mr President, I am glad to have this opportunity to make an explanation of vote.
SwedishDet har bara gått ett par år sedan jag lämnade min befattning i kommissionen.
It is only a couple of years or so ago since I left that seat in the Commission!
SwedishDetta är min uppriktiga uppfattning om rådets ståndpunkt för närvarande.
I am telling you honestly, Mrs Doyle, that is the Council's position at present.
SwedishMen jag vill bidra med min del så att Theatos betänkande skall få ett större stöd.
But I will do what I can to see that Mrs Theato's report receives more support.
SwedishFru ordförande, jag vill i min tur gratulera och tacka Perry för hans betänkande.
Madam President, I too wish to compliment Mr Perry on his report and to thank him.
SwedishDet har höjts mäktigare röster än min egen för bestämda uttalanden i denna fråga.
People better qualified than I on this subject have spoken strongly on the matter.
SwedishJag för min del har inte kunnat förstå era redogörelser från Europeiska rådet.
I for one am unable to fathom your reports in relation to the European Council.
SwedishEftersom det inte finns några tecken på en sådan strategi lade jag ner min röst.
Since there is no sign of such a strategy, I abstained during the final vote.
SwedishDet är enligt min uppfattning också kärnan i en militär debatt på nationell nivå.
This is therefore the crux, I believe, of a military debate at national level.
SwedishDet är min bestämda uppfattning att kommissionen ska delta i detta initiativ.
I firmly believe that the Commission should be involved in this new initiative.
SwedishJag för min del är inte för överdriven byråkrati och överflödig lagstiftning.
I for one am not in favour of excessive bureaucracy and superfluous regulation.
SwedishEnligt min uppfattning har vi drivit, och driver fortfarande, en sund politik.
I think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
SwedishJag för min del välkomnar Turkiets framtida anslutning till Europeiska unionen.
I, for one, welcome Turkey's accession to the European Union in the course of time.
SwedishOm ni vill veta anledningen till att jag står här, så är det min utbildning.
If you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.