Traducere suedeză-engleză pentru "misstänka"

SV

"misstänka" engleză traducere

SV misstänka
volume_up
[misstänkte|har misstänkt] {verb}

1. general

EU:s motto får inte i praktiken bli ”övervaka, misstänka och förtrycka”.
Europe’s motto must not become, , ‘supervise, suspect, suppress’.
Därför finns det ingen anledning att misstänka att Kroatien är en nation som är fientligt inställd till HBT-minoriteter.
There is therefore no reason to suspect that Croatia is a nation hostile to the LGBT minority.
Fem turkiska cyprioter är starkt misstänka gärningsmän i detta fall.
Five Turkish Cypriots are very strongly suspected of being the assailants in this case.
misstänka (dar şi: ana, anta, tro, gissa)

2. figurativ

Sinonime (în suedeză) pentru "misstänka":

misstänka
Swedish

Exemple de folosire pentru "misstänka" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishÄndå får man inte misstänka alla som angriper regeringen för terroristiska aktiviteter.
Yet not everyone who attacks the government should be suspected of terrorist intrigues.
SwedishFem turkiska cyprioter är starkt misstänka gärningsmän i detta fall.
Five Turkish Cypriots are very strongly suspected of being the assailants in this case.
SwedishMan kommer att misstänka att uppfödare i andra medlemsstater har orättvisa konkurrensfördelar.
There will be the suspicion that producers in another Member State have an unfair advantage.
SwedishJag tror inte att det hjälper att försöka misstänka rådet för att föredra den ena eller andra parten.
I do not think that it is helpful to try to accuse the Council of favouring one side over the other.
SwedishKan man inte i själva verket misstänka att han kan ha ägnat sig åt samma slags verksamhet inom EU?
Might there not be a suspicion, in fact, that he has been about the same kind of activity within the EU?
SwedishJag måste säga att det är rimligt att misstänka skatteflykt eller eventuellt annan kriminell verksamhet.
I have to say there has to be a reasonable suspicion of tax evasion or perhaps other criminal activity.
SwedishPå så vis flyttas fokus från kärnfrågan, det vill säga de misstänka kränkningarna av mänskliga rättigheter.
This shifts the focus from the main issue, which is that of the suspected violations of human rights.
SwedishJag tror att våra erfarenheter t.ex. från Schengen- eller Dublinavtalet gör att vi får misstänka det värsta.
I think that experiences such as the Schengen Agreement and Dublin Agreement make us fear the worst.
SwedishUtöver det har de två sista misstänka, Goran Hadžić och Ratko Mladić, som Internationella tribunalen för f.d.
On top of that, the last two ICTY suspects, Goran Hadžić and Ratko Mladić, have still not been arrested.
SwedishJag börjar misstänka att det finns en stor industri där man inte heller vill det!
I find myself becoming suspicious that big industry just does not want this to happen - they simply do not want it!
SwedishJag är en religiös människa, övertygad om min religion: är det då en orsak till att misstänka mig för främlingsfientlighet?
I am a practising Christian who is sure of his beliefs: now, is this a reason to accuse me of xenophobia?
SwedishKort därefter, vilket även var fallet med många andra länder, började man misstänka att så inte var fallet.
Not long afterwards, just as also happened with many other countries, it came to be suspected that this was not the case.
SwedishMan kan misstänka att deras nästa mål är valet till Europaparlamentet 2009 och det svenska riksdagsvalet 2010.
It might be suspected that their next targets are the elections to the European Parliament in 2009 and the Swedish parliamentary elections in 2010.
SwedishVi behöver inte misstänka kommissionären för att vara en kulturell dödgrävare, för han fullgör endast sina åligganden såsom väktare av fördragen.
We do not need to accuse the Commissioner of philistinism, because he is just doing his job as keeper of the treaties.
SwedishMan kan inte annat än misstänka att så fort en viss mediemakt vill censurera har den ambitioner att själv bli en politisk makt.
One is left with the suspicion that once a particular media power becomes censorial, it has ambitions to become a political power itself.
SwedishDen innebär ett slut för dem som flyr undan rättvisan och ett slut för den invecklade politiska processen att utlämna misstänka brottslingar.
It puts an end to fugitives from justice, an end to the complications of the political process to extradite criminal suspects.
SwedishNär den här domstolen har inrättats kommer det att blir möjligt att ställa enskilda misstänka för brott inför rätta, även för brott mot krigets lagar.
This court when established will enable the trial of any and every individual suspected of crime, including war crimes.
SwedishDet finns starka skäl att misstänka att de fortfarande får stöd från de så kallade okontrollerade områdena i angränsande territorier.
There are strong grounds for believing that they may still be receiving support from the ''uncontrolled'' areas of neighbouring territories.
SwedishFörvaltningen av oljeinkomsterna är höljd i mörker och man kan därför misstänka att allmänna medel har använts för att stärka regimen.
The lack of transparency in the management of petroleum revenue leads us to conclude that public funds have been used to back up the regime.
SwedishDet finns starka skäl att misstänka att de fortfarande får stöd från de så kallade okontrollerade områdena i angränsande territorier.
There are strong grounds for believing that they may still be receiving support from the ''uncontrolled ' ' areas of neighbouring territories.