Traducere suedeză-engleză pentru "nånting"

SV

"nånting" engleză traducere

SV nånting
volume_up
{pronume}

1. "informal spelling"

nånting (dar şi: något, någonting, nåt)
Föräldralösis...... bosättus...... nånting, nånting, nånting.
Orphanis...... encribo...... something, something, something.
Vi checkar in,... sover sent, äter pasta... softar på Piazza del... nånting, nånting.
Look, we'll check in... sleep late, eat pasta... gaze out at the Piazza del... something, something.
Vad gör de, hur börjar man med nånting sånt här?
What do they do, how do you start something like that?

Exemple de folosire pentru "nånting" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishSäg mig inte att en konversation... säg inte att det här inte leder till nånting!
Don't tell me all the cute conversation... and air humping is leading nowhere!
SwedishSå en av sakerna som det leder till är nånting i stil med en sydländsk kulturexplosion.
(Laughter) So one of the things that that's leading to is a sort of southern cultural explosion.
SwedishVi behöver inte dela lika, för jag vill inte ha nånting.
You're right, we don't need lawyers because I don't want anything.
SwedishHan kommer att leva ditt tråkiga liv utan att fatta nånting.
He's going to live your boring life and never be the wiser.
Swedishoch läser en filosof som inte tror på nånting?
and embraces a philosopher who believes in nothing?
SwedishDet var nära att jag inte kom och sa nånting.
I almost wasn't gonna come over and say anything.
SwedishDu har inte sett nånting än.
SwedishJag kan inte se nånting.
SwedishHade jag sönder nånting?
SwedishDessa tre system strålar samman, och möjliggör för folk att dela resurser utan att offra nånting i deras livsstil, eller deras omhuldade personliga friheter.
These three systems are coming together, allowing people to share resources without sacrificing their lifestyles, or their cherished personal freedoms.
SwedishJag förväntar mig inte en torsk som du... nånsin ska nå upp... till nånting som jag skulle anse... vara något bra för min dotter... men jag ska säga vad jag förväntar mig.
Um, I don't expect a cracker like you... to ever measure up... to anything approaching what I would consider... a good match for my daughter... but I'll tell you what I do expect.