Traducere suedeză-engleză pentru "patrull"

SV

"patrull" engleză traducere

volume_up
patrull {comm. gen.}

SV patrull
volume_up
{Gen comun}

patrull (dar şi: sällskap, fest, grupp, lag)
volume_up
party {substantiv}
patrull (dar şi: patrullering)
volume_up
patrol {substantiv}
patrull (dar şi: rotel, grupp, trupp)
volume_up
squad {substantiv}

Sinonime (în suedeză) pentru "patrull":

patrull
Swedish

Exemple de folosire pentru "patrull" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishNu har era planer tråkigt nog stött på patrull i form av det irländska folkets vilja.
Alas, your plans have hit a snag in the form of the will of the Irish people.
SwedishMen när en idé dyker upp för att förändra situationen så stöter den omedelbart på patrull.
But when an idea comes to change that situation, immediately there is resistance.
SwedishDenna utvidgning stöter på patrull i form av förordningens rättsliga grund.
This extension stumbles at the obstacle of the Regulation’s legal basis.
SwedishSåledes kommer betänkandet tyvärr att stöta på patrull till slut.
Thus, the report will, unfortunately, hit rocky ground in the end.
SwedishDen stötte redan då på patrull från det generaldirektorat som sköter skatteärenden och från ett antal medlemsstater.
Despite what the Commissioner would have us believe, nor is there any need to follow his line in the interests of enlargement.
SwedishDen stötte redan då på patrull från det generaldirektorat som sköter skatteärenden och från ett antal medlemsstater.
This idea already met with resistance then from the Directorate-General dealing with tax cases and from a number of Member States.
SwedishSjälva ordet ”konstitution” har stött på patrull, så de kommer att säga att det bara är ett fördrag, eller till och med ett minifördrag.
The very word 'constitution' has caused alarm in itself, so they will say it is merely a treaty, or even a mini-treaty.
SwedishJag tror att detta förehavande redan skulle stöta på patrull på grund av praktiska problem, eller åtminstone avsevärt försvåras.
I believe this project is likely to fall foul of practical problems or that these will at least make things far more difficult.
SwedishAnsatserna att genomföra erforderliga åtgärder har konstant stött på patrull i form av regeringarnas ofta kortsynta motstånd.
The momentum to implement the necessary measures has repeatedly faltered in the face of often short-sighted resistance on the part of the governments.
SwedishOm Sverige ska tillhöra EU:s kärna går det inte att traska patrull efter EU-kritiker från Ungern, Tjeckien och Storbritannien.
If Sweden is to belong to the EU's inner circle, we cannot simply trudge along behind EU critics from Hungary, the Czech Republic and the United Kingdom.
SwedishDet gjordes ett försök att införa heltäckande så kallade processuella garantier, en åtgärd som Europaparlamentets ledamöter gav ett kraftigt stöd men som stötte på patrull i rådet 2007.
There was an attempt at a comprehensive measure on so-called procedural guarantees, one that MEPs strongly supported, but that ran up against a brick wall in the Council in 2007.