Traducere suedeză-engleză pentru "privat"

SV

"privat" engleză traducere

SV privat
volume_up
{adjectiv}

1. general

privat (dar şi: inhemsk, familje-, huslig, inrikes)
Våld i hemmet är inte en privat familjeangelägenhet.
Domestic violence is not a private family matter.
Detta slags våld innefattar sexuellt och privat våld, gruppvåldtäkter, syra som kastas över kvinnor och hedersmord.
This kind of violence encompasses sexual and domestic violence, gang rape, throwing acid over women and honour killings.
Det är därför vi måste erkänna att även privata hushåll kan erbjuda arbetsmarknaden kvalificerad sysselsättning.
Families should have the option of bringing someone in to do some domestic work.
privat (dar şi: kroppslig, personlig, yttre)
På första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
On the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
Skicka aldrig konfidentiell eller privat information via e-post.
Never send confidential or personal information, including your password, via email.
Var relationen till Spiros Latsis verkligen endast av privat karaktär?
Was the relationship with Mr Latsis really purely personal?

2. "enskild, personlig"

privat (dar şi: sluten)
Proportionalitetsprincipen kan tillämpas på såväl privat som internationell rätt.
The principle of proportionality applies to private as well as international law.
Privat exploatering av energikällor bidrar inte till att minska fattigdomen.
Private exploitation of energy sources does not help to alleviate poverty.
Det finns inget skäl att göra en uppdelning i en offentlig och en privat sfär.
There is no reason to make a distinction between public and private life.

Sinonime (în suedeză) pentru "privat":

privat

Exemple de folosire pentru "privat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishMen vad händer med dem som inte har tillräckligt med tid för att bygga upp ett privat pensionskapital?
However, what happens to those who no longer have enough time to contribute to such pensions?
SwedishVi kan förbättra den här kompromissen på torsdag genom att minska undantagen och även inkludera privat hälsovård.
There are too many exemptions, and the principle must not be unduly weakened.
SwedishVad skall man göra om det är detta som är arkiv, om det finns fler kopior än de som används privat?
Anyone with an interest in history is slightly surprised to hear archives being defined in this way.
SwedishTänk på att inte skicka privat information över internet då vi inte kan garantera datasäkerhet.
We can offer you as a student at the School of Music.
SwedishHur kan en privat enskild ersätta staten som tjänsteleverantör i allmänhetens intresse?
I also believe that they should be used periodically to provide impact assessments on ongoing Community programmes.
SwedishEgentligen, tror mina föräldrar att detta är en privat skola.
Actually, my parents think this is a prep school.
SwedishDet är mycket viktigt att använda privat samfinansiering för att främja genomförandet av alla program.
Owing to their economic and social disparities, conurbations are in particular need of increased assistance.
SwedishVem vågar påstå att avregleringen är en tillräcklig försäkring för att privat kapital skall investeras.
Generalising the call for tenders procedure could favour all the pressures for eliminating universal service.
SwedishEn rättvis uppdelning av investeringar, risker och vinster är av största vikt för den offentlig-privat partnerskapsmodellen.
Fair sharing of investment, risks and profits is of paramount importance in the PPP model.
SwedishSträvandena efter att vara ett välskött privat företag kan även resultera i uppsägningar och orsaka social oro.
Commissioner, we would add care homes and employment agencies, which should be exempt from notification.
SwedishVi behöver bättre samordning mellan gemenskapsutgifter, nationella utgifter och bidrag samt privat finansiering.
That is why I think it is important to find the right balance that will enable everyone to find his or her way.
SwedishVi vill inte bidra till att man här röstar på grundval av vad enskilda kommissionärer har haft för privat uppfattning eller moralsyn.
Madam President, we Swedish Moderates are adopting a position on the Commission as a whole.
SwedishDet verkar som om Marocko är berett att underteckna ett avtal som baseras på statliga och privat ägda bolag.
It appears that Morocco would be prepared to sign an agreement in which joint enterprises were the principal element.
SwedishDe har ökat säkerheten för privat ägande.
They have increased the security of proprietors.
SwedishVi känner väl till svårigheterna att få privat kapital för initiala investeringar på detta område.
He was quite right to point out that this proposal is a reallocation of an existing budget and is not about raising the total budget.
SwedishDet är obestridligen ett ambitiöst företag att genomföra ett offentlig-privat partnerskapsprojekt på EU-nivå för första gången.
It is unquestionably an ambitious venture to conduct a PPP project on a European scale for the first time.
SwedishDenna inriktning ökar risken för ett system byggt på privat försäkring, vilket successivt skulle ersätta socialförsäkringen.
Welfare and retirement pensions would no longer be rights but would be commodities subject to the laws of the market.
SwedishDen allmänna hälso- och sjukvården är en viktig fråga för människans utveckling och stöds av att all offentlig och privat service måste stå i människans tjänst.
human public health is an issue which is crucial to sustainable human development.
SwedishPunkt ett: statligt och privat ägda bolag.
SwedishEU får inte bli en privat klubb.