Traducere suedeză-engleză pentru "slå sönder"

SV

"slå sönder" engleză traducere

SV slå sönder
volume_up
{verb}

slå sönder (dar şi: avbryta, falla sönder, knäcka, bryta av)
Man får inte ner febern genom att slå sönder termometern.
You cannot bring down a fever by breaking the thermometer.
slå sönder (dar şi: knäcka, spränga, bryta upp, spräcka)
He started busting up the machines.
slå sönder (dar şi: hugga, gå sönder, bryta loss, tälja)
slå sönder (dar şi: avbryta, klara upp, knäcka, spränga)
slå sönder (dar şi: krossa, splittra, undertrycka, pressa)
slå sönder (dar şi: krossa, slå, köra, kasta)
slå sönder (dar şi: splittra, splittras, gå itu, gå söner)

Sinonime (în suedeză) pentru "slå sönder":

slå sönder

Exemple de folosire pentru "slå sönder" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishEn gång ville de som inte såg den nya tiden slå sönder Gutenbergs tryckpress.
Once upon a time, those who did not see the new age wanted to smash Gutenberg's printing press.
SwedishMin vädjan till kommissionen: Låt oss inte slå sönder ett fungerande system helt utan anledning.
My appeal to the Commission is this: please, let us not needlessly wreck a system that works.
SwedishDet är inte genom att slå sönder termometern som man får febern att sjunka.
A problem cannot be solved by ignoring its root cause.
SwedishMan får inte ner febern genom att slå sönder termometern.
You cannot bring down a fever by breaking the thermometer.
SwedishHan började slå sönder maskinerna.
SwedishGenom att i ännu högre grad slå sönder våra samhällen med tjugo miljoner arbetslösa kommer Europa att förstöra våra nationers frihet.
By further dividing our societies, where there are 20 million unemployed, Europe is going to destroy the freedom of our nations.
SwedishSluta slå sönder min lägenhet!
SwedishJag upprepar att det definitivt värsta som EU kunde göra just nu vore att slå sönder det sociala trygghetssystemet.
As I have said, using a battering ram against the social security system would definitely be the worst thing that the European Union could do at this point.
SwedishJag upprepar ännu en gång: det är uppifrån som det sociala EU måste byggas och inte genom att slå sönder dess sociala rättsverk, så som en del här tycks vilja.
I repeat once more: it is from the top that social Europe must be built, and not by smashing to bits its social acquis, as some here would like.
SwedishIngå inte några politiskt motiverade avtal med Ryssland som riktar sig mot de nya medlemsstaterna, för detta hotar att slå sönder tanken på ett gemensamt Europa.
Do not do deals with Russia which are politically motivated against the new Member States, because this threatens to wreck the idea of a common Europe.
SwedishVi vet vad utstationeringsdirektivets förändring från ett minimidirektiv till ett maximidirektiv har betytt för att slå sönder ordningen och balansen på arbetsmarknaden.
We know what amending the Posting of Workers Directive from a minimum directive to a maximum directive has meant in terms of shattering the order and balance on the labour market.
SwedishUnder tiden har hamnarbetarna återgäldat den goda vilja som finns genom att organisera oreda framför vår parlamentsbyggnad och slå sönder ett stort antal fönster i fasaden.
Meanwhile, the port workers have repaid the good will that exists by staging disturbances in front of our Parliament building and smashing a large number of windows in the facade.
SwedishVi får inte låta den härskande liberala ideologin slå sönder vårt system i skydd av uråldriga principer och lagar - som inte är något annat än den starkastes rätt, och dess konsekvenser.
The dominant liberal ideology must not destroy our devices on behalf of principles and an ancient law which only represent "the law of the strongest' and its consequences.
SwedishVi får inte låta den härskande liberala ideologin slå sönder vårt system i skydd av uråldriga principer och lagar - som inte är något annat än den starkastes rätt, och dess konsekvenser.
The dominant liberal ideology must not destroy our devices on behalf of principles and an ancient law which only represent " the law of the strongest ' and its consequences.