Traducere suedeză-engleză pentru "ställa samman"

SV

"ställa samman" engleză traducere

SV ställa samman
volume_up
{verb}

ställa samman (dar şi: ordna, utarbeta, utgöra, bilda)
ställa samman (dar şi: ordna, sortera, städa)
Föredraganden har valt att ställa samman en sorts önskelista i vilken han kritiserar ett urval av EU:s medlemsstater, samtidigt som han för fram orealistiska och irrelevanta förslag.
The rapporteur has opted to draw up a sort of shopping list in which he criticises a selection of EU Member States at the same time as suggesting unrealistic and irrelevant proposals.
Föredraganden har valt att ställa samman en sorts önskelista i vilken han kritiserar ett urval av EU: s medlemsstater, samtidigt som han för fram orealistiska och irrelevanta förslag.
The rapporteur has opted to draw up a sort of shopping list in which he criticises a selection of EU Member States at the same time as suggesting unrealistic and irrelevant proposals.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

ställa verb
stall substantiv
samman adjectiv
English
samma adjectiv
English
samma numeral
English
stalla verb
English

Exemple de folosire pentru "ställa samman" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishJag har därför ägnat de senaste fem minuterna åt att ställa samman dem igen.
I have therefore spent the last five minutes trying to put them together again.
SwedishJag har bara försökt ställa samman det som nu förbereds och som är på gång.
I have only tried to put together the things that are now being prepared and in the pipeline.
SwedishOch nyskapande är det verkligen när det gäller att ställa samman och förenkla de olika bestämmelser som finns på det område som angetts ovan.
It is indeed innovative in terms of the consolidation and simplification of the various rules in existence on the matters in question.
SwedishDetta initiativbetänkande från Europaparlamentet är ett försök att ställa samman en serie åtgärder som krävs för att de europeiska kvinnorna ska kunna leva ett anständigt liv.
This own-initiative report on of the European Parliament seeks to put together a series of the measures required to ensure that European women have a decent life.
SwedishDessutom kommer kommissionen att ställa samman en omfattande rapport om förverkligandet av sina målsättningar - uppdelat på politikområden - och förmedla den till rådet och parlamentet.
The Commission will also draw up a comprehensive report on the realisation of its objectives - broken down by policy area - and will forward it to the Council and to Parliament.