Traducere suedeză-engleză pentru "stå till"

SV

"stå till" engleză traducere

EN

SV stå till
volume_up
{verb}

stå till (dar şi: vara, finnas, finnas till, ställa sig)
Byggnaden skall stå till den utrikes- och säkerhetspolitiska personalens förfogande.
This building will be for the needs of the staff required to implement the policy.
Ledamöterna i parlamentet uppmanas att stå till medborgarnas tjänst.
Members of this House are called upon to be at the service of the citizens.
Dessutom vägrar de nationella myndigheterna och rådet att stå till svars.
What is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

stå verb
till adjectiv
English
till adverb
English
till prepoziţie
till pronume
English
...till pronume
English
sta adverb

Exemple de folosire pentru "stå till" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishByggnaden skall stå till den utrikes- och säkerhetspolitiska personalens förfogande.
This building will be for the needs of the staff required to implement the policy.
SwedishJag kan därför bara uppmana medlemsstaterna till att stå fast vid moratoriet.
All I can do, therefore, is call upon the Member States to stick to the moratorium.
SwedishDessutom vägrar de nationella myndigheterna och rådet att stå till svars.
What is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
SwedishAdministrationen måste stå i rimlig proportion till nyttan för den enskilde.
Its administration must be reasonable and proportionate to the benefit to individuals.
SwedishEIB är en offentligägd bank som måste stå till svars offentligt för den politik man för.
The EIB is a public bank, accountable to the public for the policy it pursues.
SwedishÅtgärderna bör stå i proportion till de krav som i varje enskilt land är rationella.
Action taken must be in proportion to what is reasonable for each country.
SwedishDet är något vi kommer att få stå till svars för inför medborgarna i det förenade Europa.
This is something we will be accountable for to the citizens of the united Europe.
SwedishDet kommer att stå till förfogande på alla språk för alla parlamentets ledamöter.
It will be made available in all languages to colleagues in the House.
Swedish Kan kommissionen stå till tjänst med en tidsplan för när pilotprojektet ska vara geomfört?
 What concrete plans does the Commission have for carrying out the pilot project?
SwedishVad för slags teknik kommer att stå till buds om två, tre eller fyra år?
What will we have to offer in terms of technology in two, three or four years' time?
SwedishTvärt om måste naturen bevaras och på ett korrekt sätt stå till människans förfogande.
On the contrary, nature should be preserved and made to serve mankind in a proper way.
SwedishArbetstagaren måste stå till arbetsgivarens förfogande när och under så lång tid denne vill.
Workers must be on standby whenever and for however long their employers choose.
SwedishVad för slags teknik kommer att stå till buds om två, tre eller fyra år?
What will we have to offer in terms of technology in two, three or four years ' time?
SwedishKommissionens ordförande får inte stå i tacksamhetsskuld till Ekofinrådet.
The President of the Commission cannot be beholden to the Ecofin Council.
SwedishDessa inskränkningar måste emellertid stå i lämpligt förhållande till det uppnådda syftet.
However, these restrictions must be commensurate with their intended purpose.
SwedishOm ni vill ha ytterligare uppgifter, så kan vi stå till tjänst med det.
If you have any more information, please let us know, and we will see what we can do.
SwedishNi berättar inte vad ni tänker göra för att få regeringen i Khartoum att stå till svars.
You are not telling me what you will do to hold the government in Khartoum to account.
SwedishVidare måste stödbeloppen stå i relation till de absoluta antalen.
Subsequently, the aid figures will need to correlate with the absolute numbers.
SwedishDen bör stå till svars inför sina ägare, vilket i slutändan är unionens medborgare.
It should be fully accountable to the people who own it, the citizens of the European Union.
SwedishEU: s inflytande och effektivitet måste stå i proportion till unionens resurser.
There is obviously still plenty of room for improvement, however.