Traducere suedeză-engleză pentru "storm"

SV

"storm" engleză traducere

volume_up
storm {comm. gen.}
EN

"storm" suedeză traducere

volume_up
storm {substantiv}
SV

SV storm
volume_up
{Gen comun}

1. general

storm (dar şi: oväder, åskväder)
volume_up
storm {substantiv}
I själva verket rörde det sig om en seismisk storm, som fortfarande drabbar Turkiet.
In fact, we could describe it as a seismic storm, which is still affecting Turkey.
Det var övningen Atlantic Storm som gällde bioterrorism.
That was Exercise Atlantic Storm, which was devoted to bioterrorism.
Ni sår vind åt folket men ni kommer att skörda storm från arbetstagarna och folket.
You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
storm (dar şi: attack, damm, fördämning i flod)
volume_up
barrage {substantiv}
storm (dar şi: slag, stöt, olycka, blåst)
volume_up
blow {substantiv}
I ekonomiskt och monetärt hänseende har dock en kraftig storm blåst upp i Europa.
In economic and monetary terms, however, quite a violent storm has blown up in Europe.
The wind is blowing toward the storm.
storm
volume_up
dust storm {substantiv}
storm (dar şi: städrock)
volume_up
duster {substantiv} [engl.-amer.]
storm (dar şi: utbrott, blåst, kuling, stark vind)
volume_up
gale {substantiv}
Jag har många gånger varit ute till havs både i lugnt väder och i storm.
I have been to sea many times both in calm weather and in gales.
Inför millenieskiftet skulle en europeisk vind eller t.o.m. en storm, för lösandet av luftrumsproblemet göra oss alla gott.
Looking ahead to the millennium, I think it would do us good to have a European wind or even gale behind us to impel us to resolve the airspace problems.
80 procent av de senaste årens katastrofer har varit naturkatastrofer: stormar, jordbävningar eller översvämningar.
In recent years 80 % of the disasters which have occurred are natural disasters, such as gales, earthquakes or floods.
storm (dar şi: by, våg, utbrott, vindstöt)
volume_up
gust {substantiv}
storm (dar şi: hagel, skur, komma)
volume_up
hail {substantiv}
Syftet var att garantera jordbrukarna en lägsta inkomst under vissa omständigheter som t.ex. allmänna katastrofer som torka, storm, hagel, skogsbränder eller epizootiska sjukdomar.
The aim was to guarantee farmers a minimum income in certain circumstances such as public disasters like droughts, storms, hail, forest fires or epizootic diseases.

2. Meteorologie

storm
volume_up
tempest {substantiv}
När jag ställs inför allt detta kan jag bara upprepa Shakespeares ord i Stormen:? Hur underbart!...
When confronted by all of this I can only echo Shakespeare's words in The Tempest: 'O, wonder!...
Är man skeptiker vänder man blicken mot år 1610, och då återstår bara Stormen.
If you are a sceptic, you look to 1610, when only the tempest is left.
storm
volume_up
windstorm {substantiv}

3. Meteorologie: "vind, vågor"

storm
volume_up
bluster {substantiv} (wind, waves)

Sinonime (în suedeză) pentru "storm":

storm

Sinonime (în engleză) pentru "storm":

storm

Exemple de folosire pentru "storm" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDen som sår vind får utan tvivel skörda storm.
Mr President, Commissioner, he who sows the wind shall inevitably reap the whirlwind.
SwedishDen som sår vind skördar storm: jag är inte den förste som säger det.
He who sows the wind shall reap the whirlwind: I am not the first person to say that.
SwedishFör det fjärde: det avgångsförbud vid storm som kommissionen föreslagit.
Fourthly, the ban on departure in adverse weather conditions proposed by the Commission.
SwedishRapporter om kroppsskanning i nederländska tidningar har utlöst en storm av indignation.
Press reports about body scanners in the Dutch press have caused a torrent of indignation.
SwedishDet är därför inte så förvånande att vi i dag får skörda resultatet i form av en storm.
It is hardly surprising then that we are now reaping a hurricane.
SwedishJag har många gånger varit ute till havs både i lugnt väder och i storm.
I have been to sea many times both in calm weather and in gales.
SwedishNär man i många år använder våld utan urskillnad sår man vind för att skörda storm.
The indiscriminate use of force will only serve to fan the flames of conflict for many years to come.
SwedishDet finns grekiska båtar som, herr Gayssot, sjunkit utan att det fanns en storm i närheten ens.
Mr Gayssot, Greek ships have sunk without warning, when there were no storms in the vicinity.
SwedishI dag sveper som ni vet en internationell storm över världen.
Today, as you know, an international hurricane is sweeping the world.
SwedishAs over them Malignant storm-clouds flew.” [De närdes alla med mycket klagan och många tårar ...
As France Prešeren says in 'The Master Theme': 'They were all fed on many a plaint and tear ...
SwedishDen storm som slog till mot Madeira dödade över 40 människor och skadade eller fördrev hundratals fler.
The storms that hit Madeira killed more than 40 people and wounded or displaced hundreds more.
SwedishAlla som stödjer denna gräsrotsfientliga politik sår vind och kommer säkerligen att skörda storm.
All those who support this anti-grassroots policy are sowing winds and are certain to reap hurricanes.
SwedishDessvärre var vädret dåligt - svarta moln, regn, åska, storm - och planet började skaka.
Unfortunately, the weather was dreadful - black clouds, rain, lightning, storms - and the plane began to toss about.
SwedishIndiska och kinesiska biltillverkare tar världen med storm med små, ekonomiska, rena och billiga bilar.
Indian and Chinese car manufacturers are sweeping the world with small, economical, clean and cheap cars.
SwedishPå vårt underbara språk finns det, herr ordförande, en fras som säger: " Den som sår vind, skördar storm" .
In our beautiful language, Mr President, there is a phrase "they have sown the wind and they shall reap the whirlwind' .
SwedishPå vårt underbara språk finns det, herr ordförande, en fras som säger: " Den som sår vind, skördar storm ".
In our beautiful language, Mr President, there is a phrase " they have sown the wind and they shall reap the whirlwind '.
SwedishDet finns personer, även här i kammaren, som kanske skulle föredra att grundvalarna sveptes i väg av en nyliberal storm.
What is most important, though, is something else, namely the European social model, which we want to make a reality.
SwedishDenna storm vid millennieskiftet bör få oss att tänka över problemen i grunden.
Mr President, Commissioner, the storms that took place at the turn of the millennium should galvanise us into thinking about certain problems.
SwedishÄndå pekar allt snarare på annalkande storm än på fredlig samexistens baserad på solidaritet.
The twenty-first century has only just begun, yet the signs point to storms ahead rather than peaceful co-existence based on solidarity.
SwedishDet är inte alltid storm i kanalen som skulle kunna vara anledningen till att sjöfarten möjligtvis skulle stoppas där, enligt vad jag hört.
In short, as I understand, there are reasons besides storms in the Channel that should prompt us to consider stopping shipping traffic there.