Traducere suedeză-engleză pentru "under det att"

SV

"under det att" engleză traducere

EN

SV under det att
volume_up
{prepoziţie}

under det att (dar şi: , angående, i, medan)
volume_up
over {prep.}
Under det att tiden gått har det uppstått lite oklarheter runt uppkomsten och jag ger er en kort utläggning.
Over time a degree of confusion has arisen about this and I will explain it briefly if I may.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

under substantiv
under adverb
under prepoziţie
under- adjectiv
under-
English
det adverb
English
det pronume
att conjuncţie
att particulă
English
ätt substantiv

Exemple de folosire pentru "under det att" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDet är kännetecknande för denne man att han dog under det att han försökte utföra sitt fredsuppdrag.
It is typical of the man that he died trying to fulfil his mission of peace.
SwedishUnder de kommande månaderna vill jag samarbeta nära med parlamentet under det att vår strategi tar form.
I should like to work closely with Parliament in the coming months as our strategy takes shape.
SwedishMen vi vet också var vi är under det att vi rör oss.
But we also know where we are through movement.
SwedishDock har jag fortfarande inte, under det att jag följt diskussionen, förstått vem som är att beskylla.
However, Mr President of the Commission, although I have followed the debate I have not yet understood who is to blame.
SwedishAllt under det att kommissionen sjunker ned i förfall innan den försvinner in i mörker kommer den europeiska kulturens storverk att leva kvar som förenade landmärken.
As the Commission sinks into caducity before becoming lost in caliginosity, the great works of European culture will remain as knitted beacons.
Swedish, som också genomgår förnyad prövning, och fallet med de fyra brittiska män som hålls kvar i häktet under det att rättegången pågår.
I equally urge him to raise the case of the 'Cairo 52', who are also undergoing a retrial, and of the four British men held pending trial in Cairo at this moment.
Swedish, som också genomgår förnyad prövning, och fallet med de fyra brittiska män som hålls kvar i häktet under det att rättegången pågår.
I equally urge him to raise the case of the 'Cairo 52 ', who are also undergoing a retrial, and of the four British men held pending trial in Cairo at this moment.
SwedishDen tidigare kontrollen av kontraktsvillkor och premiesatser bortfaller, under det att den finansiella kontrollen av försäkringsföretagen i etableringslandet förstärks.
Prior inspection of contract conditions and premium rates has been dropped, but financial supervision of the insurance undertaking in the Member State of establishment has been stepped up.
SwedishOch som ordförande Fischer just sagt dyker redan nästa institutionella reform upp, under det att Amsterdamfördraget skall träda i kraft - ja, så förflyter livet i Europeiska unionen.
And as Mr Fischer has just said, the next institutional reform is already taking shape, with the Amsterdam Treaty only just coming into force. Life is like that in the European Union.