Traducere suedeză-engleză pentru "vikas"

SV

"vikas" engleză traducere

EN
volume_up
vik {comm. gen.}

SV vikas
volume_up
{verb}

vikas (dar şi: hölja, vika, slå in, svepa in)
Sedan behöver vi programmerbara delar som kan ta den sekvensen och använda den till att vikas, eller omformas.
Then we need programmable parts that can take that sequence and use that to fold up, or reconfigure.
Alzheimers börjar när ett protein som skulle vikas ihop ordentigt viks fel i en sorts knäpp origami.
Alzheimer’s disease starts when a protein that should be folded up properly misfolds into a kind of demented origami.
Vi behöver någon form av energi som tillåter det att aktiveras, möjliggör för våra delar att vikas ut ur programmet.
We need some energy that's going to allow that to activate, allow our parts to be able to fold up from the program.

Sinonime (în suedeză) pentru "vik":

vik
Swedish

Exemple de folosire pentru "vikas" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishAlzheimers börjar när ett protein som skulle vikas ihop ordentigt viks fel i en sorts knäpp origami.
Alzheimer’s disease starts when a protein that should be folded up properly misfolds into a kind of demented origami.
SwedishSå när ni skakar kedjan, kommer den vikas till varje konfigurering som ni programmerat in i den -- i detta fallet, en spiral, eller i detta fallet, två kuber intill varandra.
So when you shake the chain, it then folds up into any configuration that you've programmed in -- so in this case, a spiral, or in this case, two cubes next to each other.
SwedishDärför strävade vi efter att det nya avtalet inte skulle vara som det gamla, nämligen att de medel som vi har betalat ut beviljades utan de behövde vikas för ett speciellt ändamål.
That is why we were keen not to do the same in this new agreement as we had in earlier agreements, i.e. to pay out the money without earmarking it for a specific purpose.
SwedishDärför strävade vi efter att det nya avtalet inte skulle vara som det gamla, nämligen att de medel som vi har betalat ut beviljades utan de behövde vikas för ett speciellt ändamål.
That is why we were keen not to do the same in this new agreement as we had in earlier agreements, i. e. to pay out the money without earmarking it for a specific purpose.
SwedishInom ramen för detta offentliga bistånd måste en särskild roll vikas åt decentraliserat samarbete, som bedrivs av lokala myndigheter, kommuner, departement och regioner.
When disbursing public aid, we need to recognise the particular role played by decentralised cooperation, organised through local authorities such as districts, counties and regions.