Traducere suedeză-germană pentru "i österrike"

SV

"i österrike" germană traducere

Exemple de folosire pentru "i österrike".

Traduceri similare în dicționarul suedez-german

i prepoziţie
Österrike substantiv

Exemple de folosire pentru "i österrike" în germană

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDärför har man planerat att även nästa dialog i oktober skall äga rum i Österrike.
Die nächste Gesprächsrunde dafür ist im Oktober wieder in Österreich vorgesehen.
SwedishValen i Österrike har genomförts på ett fritt, regelmässigt och demokratiskt sätt.
Die Wahlen in Österreich sind frei, ordnungsgemäß und demokratisch abgelaufen.
SwedishEn kvinna med minikjol i Österrike har avskedats för att hon bar detta plagg.
In Österreich wurde eine Frau entlassen, weil sie eben dieses Kleidungsstück trug.
SwedishJag har röstat emot den gemensamma resolutionen om situationen i Österrike.
Ich habe gegen die gemeinsame Entschließung zur Situation in Österreich gestimmt.
SwedishJa, dessa tester kommer att genomföras i alla medlemsstater, även i Österrike.
Ja, diese Tests werden in jedem Mitgliedstaat durchgeführt, also auch in Österreich.
SwedishSüdbahn i Österrike är en gammal sträcka, och den har också regional betydelse.
Die Südbahn in Österreich ist eine alte Strecke, und sie hat auch regionale Bedeutung.
SwedishI Österrike svarar exempelvis turismen för 17 % av bruttonationalprodukten.
In Österreich z.B. werden 17 % des BIP über den Fremdenverkehr erwirtschaftet.
SwedishDessutom hör Inndalen i Österrike till de regioner som är tätast befolkade.
Außerdem gehört das Inntal in Österreich zu den am dichtesten besiedelten Regionen.
SwedishI Nederländerna har vi Morales-Gouvenne och i Österrike har vi Noël Dumont.
In den Niederlanden haben wir Herrn Morales-Gouvenne und in Österreich Noël Dumont.
SwedishI Sverige har intresset inte varit fullt lika stort och i Österrike har det varit minst.
Das Interesse der Schweden ist weniger groß, das der Österreicher am geringsten.
SwedishFör närvarande planeras detta i Österrike, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna.
Dies ist derzeit in Österreich, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden vorgesehen.
SwedishAndelen eget kapital inom restaurangbranschen i Österrike är t.ex. bara 1,75 procent.
Die Eigenkapitalquote z. B. der Gastronomiebranche in Österreich beträgt nur 1,75 %.
SwedishI Österrike håller man i Nationalrådet i dag en tyst minut för de drabbade.
In Österreich hat der Nationalrat heute eine Schweigeminute für die Opfer eingelegt.
SwedishI Österrike, Tyskland, Italien och Portugal finns liknande begränsningar.
In Österreich, Deutschland, Italien und Portugal bestehen ähnliche Beschränkungen.
SwedishI Österrike, till exempel, finansieras cirka 65 procent av företagen genom bankkrediter.
In Österreich finanzieren sich z. B. etwa 65 % der Betriebe über Bankkredite.
SwedishJag kan ge ett exempel: i Österrike arbetar 180 000 jordbrukare inom produktionen.
Ein Beispiel: Wir haben in Österreich 180 000 Bauern, die produzieren.
SwedishI detta fall föreligger inte allvarliga och långvariga brott i Österrike.
Im vorliegenden Fall gibt es keine schweren und wiederholten Verletzungen Österreichs.
SwedishDet skulle också ha kunnat hända i Italien, Tyskland, Österrike, det vet vi alla.
Es hätte auch in Italien, in Deutschland, in Österreich passieren können, das wissen wir alle.
SwedishVi väntar med intresse på vad det informella toppmötet i Österrike kan ge på den punkten.
Wir sind auf die Ergebnisse des informellen Rates von Österreich gespannt.
SwedishPå grund av situationen i Österrike är denna dag en mörk dag för Europa.
Wegen der Situation in Österreich ist heute ein dunkler Tag für Europa.

Mai multe cuvinte

Swedish
  • i österrike

În dicționarul român-englez vei găsi mai multe traduceri.