Traducere suedeză-germană pentru "IKT"

SV

"IKT" germană traducere

Exemple de folosire pentru "IKT".

Exemple de folosire pentru "IKT" în germană

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishIKT ställer nya krav på undervisningen och alltså även på lärarna.
Die IKT stellt an die Bildung und somit an die Lehrkräfte neue Anforderungen.
SwedishKunskap om IKT är faktiskt det bästa sättet att lösa detta problem.
Die Kenntnis der IKT ist in der Tat die beste Lösung für dieses Problem.
SwedishDet första som skall framhållas är att IKT bidrar till demokrati.
Der erste Punkt, der herausgestellt werden muss, ist der Beitrag der IKT zur Demokratie.
SwedishJag stöder fullständigt uppmaningen till finansiering av IKT-forskning.
Ich schließe mich voll und ganz der Forderung nach mehr Haushaltsmitteln für die Forschung im Bereich der IKT an.
SwedishSlutligen måste vi vara realistiska i förhållande till IKT.
Wir müssen in Bezug auf die IKT aber realistisch bleiben.
SwedishDet får naturligtvis inte vara så att vi om fem år fortfarande har 15 telekommunikations- / IKT-marknader i Europa.
Es geht natürlich nicht, daß wir in fünf Jahren noch 15 Telekom/IKT-Märkte in Europa haben.
SwedishSedan handlingsplanen för i2010 offentliggjordes har vi påtagligt ökat medvetenheten om IKT-frågor.
Seit der Veröffentlichung des i2010-Aktionsplans konnten wir IKT-Fragen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.
SwedishDet är allmänt känt att denna sektor - IKT - är en av de mest dynamiskt växande industrigrenarna i världen.
Es ist allgemein bekannt, daß dieser Sektor - IKT - zu den dynamischsten Wachstumsbranchen in der Welt gehört.
SwedishEtt bra exempel är också att förra gången godtogs i plenarsammanträdet mitt betänkande om IKT-industrin.
Ein anschauliches Beispiel ist mein Bericht über die IKT-Industrie, der das letzte Mal im Plenum angenommen wurde.
SwedishDet är inte uteslutet att IKT på sikt kommer att medföra en enorm förändring i undervisningsstrukturen.
Es ist nicht auszuschließen, dass die IKT letztlich eine enorme Veränderung in der Struktur des Bildungswesens mit sich bringen wird.
SwedishIKT måste integreras i utbildningen från de mest grundläggande nivåerna till högre utbildning och yrkesutbildning.
- IKT müssen in die Bildung von der Grundschulstufe bis hin zur Hochschulbildung und Berufsausbildung einbezogen werden.
SwedishIKT-baserad teknik, annan informationsteknik och nätverkssäkerhet är väsentliga för att uppnå Lissabonmålen.
IKT-basierte und andere Informationstechnologien sowie Netzwerksicherheit sind bei der Erreichung der Ziele von Lissabon entscheidend.
SwedishIKT står nu för 40 procent av EU: s produktionstillväxt och för 25 procent av EU: s BNP-tillväxt.
Heute entfallen 40 % des europäischen Produktivitätszuwachses und 25 % des BIP-Wachstums in der EU auf die Informations- und Kommunikationstechnologien.
Swedish– Europeiska kommissionen och medlemsstaterna måste dra upp riktlinjer som stöd för att öka kvinnors deltagande i IKT.
- Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen durchführen, die dazu beitragen, die Beteiligung von Frauen an IKT zu erhöhen.
SwedishDen europeiska IKT-industrin utgör en stor potential för sysselsättningen samt en förbättring av de demokratiska utvecklingsmöjligheterna.
Die europäische ICT-Industrie bietet ein großes Potential für die Beschäftigung und bessere Entwicklungschancen für die Demokratie.
SwedishKonkurrensfrihet på IKT-området får inte resultera i att den privata sektorn vägrar investera i olönsam infrastruktur.
Der freie Wettbewerb im Bereich der IKT darf nicht dazu führen, dass die Privatwirtschaft es ablehnt, in nicht rentable Infrastrukturen zu investieren.
SwedishDet visar tydligt hur den europeiska IKT-branschen hamnat långt efter den utomeuropeiska konkurrensen, i synnerhet då USA.
Man kann ihm deutlich entnehmen, wie sehr die europäische IKT-Branche gegenüber der außereuropäischen Konkurrenz, besonders aber gegenüber den USA, in Rückstand gerät.
SwedishDessa investeringar är precis vad vi behöver, nämligen investeringar i forskning och utveckling, i utbildning och i IKT-utveckling.
Genau diese Investitionen sind es, die wir benötigen, nämlich Investitionen in Forschung und Entwicklung, in Ausbildung und Fortbildung, und in IT-Entwicklungen.
SwedishDet betyder inte att Cresson måste skriva en bok om IKT, utan att Europeiska unionen bör spela en aktiv roll i utvecklandet av IKT.
Das bedeutet nicht, daß Frau Cresson ein Buch über IKT schreiben muß, sondern daß sich die Europäische Union aktiv für die Entwicklung der IKT engagieren sollte.
SwedishKommissionen måste också betona den effektiva användningen av IKT i offentliga tjänster, särskilt inom hälsovård och utbildning.
Die Kommission muss ebenfalls die angemessene Nutzung der IKT in den öffentlichen Bereichen, insbesondere im Gesundheits- und im Bildungswesen, als Schwerpunkt betrachten.

Mai multe cuvinte

Swedish
  • IKT

Aruncă o privire la dicționarul român-englez pe bab.la.