Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ملحق
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
تقريبا
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
حوالي
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
فصل
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
عمود
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
أطروحة
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
التحرير
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
مثلا
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
خاصّةً
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
إلخ. (إلى آخره)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
شكل
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
يعني
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
بما في ذلك
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
تنبيه
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
ًص. (صفحة)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
صفحات
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
مقدمة
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
الناشر
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
راجعه
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
إعادة الطباعة
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ترجمة
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
مجلد
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări