Portugheză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ملحق
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
الببليوغرافيا
bibliogr. (bibliografia)
Lista de surse folosite
حوالي
cerca
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
فصل
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
عمود
col. (coluna)
Partea verticală a unui tabel
أطروحة
dissertação
O lucrare completă pe un anumit subiect
التحرير
ed. (edição)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
مثلا
p.ex. (por exemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
خاصّةً
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
شكل
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
يعني
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
بما في ذلك
incluindo
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
تنبيه
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
ًص. (صفحة)
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
صفحات
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
مقدمة
prefácio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
الناشر
E. (editor)
EE. (editores)
Pentru a nominaliza editorul
راجعه
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
إعادة الطباعة
reimpresso
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
ترجمة
Trad. (tradução)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
مجلد
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări