Daneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

- (příloha)
bilag
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
přibl. (přibližně)
ca. (cirka)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
lit. (literatura)
bibliografi
Lista de surse folosite
cca (cirka)
ca. (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitola)
afsnit
O selecţie definită a lucrării
- (sloupec)
kolonne
Partea verticală a unui tabel
dis. (disertace, disertační práce)
afhandling
O lucrare completă pe un anumit subiect
edit. (editována kým)
redigeret af
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
např. (například)
f.eks. (for eksempel)
Se folosește când se dă un exemplu
zejm. (zejména)
især
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
atd. (a tak dále)
osv. (og så videre)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
obr. (obrázek)
fig. (figur)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Pozn. (poznámka)
NB (notabene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
str. (strana)
side
Fiecare pagină individuală a lucrării
str. (strany)
s. (sider)
Mai multe pagini ale lucrării
- (předmluva)
indledning
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publ. (publikováno kým)
udgivet af
Pentru a nominaliza editorul
rev. (revidováno kým)
revideret af
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
dot. (dotisk)
genoptryk
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
přel. (přeloženo kým)
oversat af
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
obj. (objem)
bind
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări