Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

- (příloha)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
přibl. (přibližně)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
lit. (literatura)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
cca (cirka)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitola)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
- (sloupec)
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
dis. (disertace, disertační práce)
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
edit. (editována kým)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
např. (například)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
zejm. (zejména)
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
atd. (a tak dále)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
obr. (obrázek)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
vč. (včetně)
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Pozn. (poznámka)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
str. (strana)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
str. (strany)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
- (předmluva)
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publ. (publikováno kým)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (revidováno kým)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
dot. (dotisk)
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
přel. (přeloženo kým)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
obj. (objem)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări