Română | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

- (příloha)
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximativ)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
lit. (literatura)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lista de surse folosite
cca (cirka)
cca (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitola)
cap. (capitol)
O selecţie definită a lucrării
- (sloupec)
col. (coloană)
Partea verticală a unui tabel
dis. (disertace, disertační práce)
Disertaţie - nu se abreviază
O lucrare completă pe un anumit subiect
edit. (editována kým)
n.t. (nota traducătorului)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
např. (například)
ex. (exemplu)
Se folosește când se dă un exemplu
zejm. (zejména)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
obr. (obrázek)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
tj. (to jest)
adică
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
vč. (včetně)
inclusiv - nu se abreviază
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
str. (strana)
p./pg. (pagina)
Fiecare pagină individuală a lucrării
str. (strany)
pp. (paginile)
Mai multe pagini ale lucrării
- (předmluva)
pref. (prefaţă)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publ. (publikováno kým)
ed. (editat de)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (revidováno kým)
red. (redactor)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
dot. (dotisk)
reed. (reeditarea)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
přel. (přeloženo kým)
trad. (tradusă de)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
obj. (objem)
vol. (volumul/tomul)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări