Spaniolă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

- (příloha)
ap. (apéndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
lit. (literatura)
bibl. (bibliografía)
Lista de surse folosite
cca (cirka)
circ. (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
kap. (kapitola)
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
- (sloupec)
col. (columna)
Partea verticală a unui tabel
dis. (disertace, disertační práce)
disertación
O lucrare completă pe un anumit subiect
edit. (editována kým)
editado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
např. (například)
p. ej. (por ejemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
zejm. (zejména)
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
atd. (a tak dále)
etc. (etcétera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
obr. (obrázek)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
tj. (to jest)
es decir,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
vč. (včetně)
incl.
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
str. (strana)
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
str. (strany)
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
- (předmluva)
Prefacio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
publ. (publikováno kým)
publicado por
Pentru a nominaliza editorul
rev. (revidováno kým)
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
dot. (dotisk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
přel. (přeloženo kým)
traducido por
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
obj. (objem)
t.
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări