Greacă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

app.(附录)
παρ. (παράρτημα)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
approx.(大约)
περ. (κατά προσέγγιση)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog.(引用来源)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lista de surse folosite
ca.(大约)
περ. (περίπου)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
ch.(章)
κεφ. (κεφάλαιο)
O selecţie definită a lucrării
col.(柱)
στήλη
Partea verticală a unui tabel
diss.(论文)
διατριβή
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed.(编辑)
επιμ. (επιμέλεια)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
e.g.(例如)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Se folosește când se dă un exemplu
esp.(尤其是)
ειδ. (ειδικά)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.(等等)
κτλ. (και τα λοιπά)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig.(图表)
Σχ. (Σχήμα)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e.(既)
δηλαδή,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl.(包括)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B.(注意)
σημ. (σημείωση)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(页)
σελ. (σελίδα)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(页)
σελ. (σελίδες)
Mai multe pagini ale lucrării
pref.(前言)
Προτ. (πρόλογος)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
pub.(由...出版)
δημοσιεύθηκε από
Pentru a nominaliza editorul
rev.(由...修改)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
rpt.(转载)
ανατύπωση
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans.(由...翻译)
μεταφράστηκε από
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol.(卷)
τομ. (τόμος)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări