Portugheză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

app.(附录)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
approx.(大约)
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog.(引用来源)
bibliogr. (bibliografia)
Lista de surse folosite
ca.(大约)
cerca
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
ch.(章)
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
col.(柱)
col. (coluna)
Partea verticală a unui tabel
diss.(论文)
dissertação
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed.(编辑)
ed. (edição)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
e.g.(例如)
p.ex. (por exemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
esp.(尤其是)
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.(等等)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig.(图表)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e.(既)
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl.(包括)
incluindo
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(页)
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(页)
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
pref.(前言)
prefácio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
pub.(由...出版)
E. (editor)
EE. (editores)
Pentru a nominaliza editorul
rev.(由...修改)
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
rpt.(转载)
reimpresso
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans.(由...翻译)
Trad. (tradução)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol.(卷)
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări