Română | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

app.(附录)
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
approx.(大约)
aprox. (aproximativ)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog.(引用来源)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lista de surse folosite
ca.(大约)
cca (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
ch.(章)
cap. (capitol)
O selecţie definită a lucrării
col.(柱)
col. (coloană)
Partea verticală a unui tabel
diss.(论文)
Disertaţie - nu se abreviază
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed.(编辑)
n.t. (nota traducătorului)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
e.g.(例如)
ex. (exemplu)
Se folosește când se dă un exemplu
esp.(尤其是)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc.(等等)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig.(图表)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e.(既)
adică
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl.(包括)
inclusiv - nu se abreviază
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.(页)
p./pg. (pagina)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.(页)
pp. (paginile)
Mai multe pagini ale lucrării
pref.(前言)
pref. (prefaţă)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
pub.(由...出版)
ed. (editat de)
Pentru a nominaliza editorul
rev.(由...修改)
red. (redactor)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
rpt.(转载)
reed. (reeditarea)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans.(由...翻译)
trad. (tradusă de)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol.(卷)
vol. (volumul/tomul)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări