Greacă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

부록
παρ. (παράρτημα)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
대략
περ. (κατά προσέγγιση)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
참고 문헌 목록
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lista de surse folosite
대략
περ. (περίπου)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
제 (숫자 ex. 1) 장
κεφ. (κεφάλαιο)
O selecţie definită a lucrării
세로줄
στήλη
Partea verticală a unui tabel
논문
διατριβή
O lucrare completă pe un anumit subiect
편집
επιμ. (επιμέλεια)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
예,
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Se folosește când se dă un exemplu
특히,
ειδ. (ειδικά)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
등...
κτλ. (και τα λοιπά)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Σχ. (Σχήμα)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
즉,
δηλαδή,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
... 포함
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
주의
σημ. (σημείωση)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.
σελ. (σελίδα)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.
σελ. (σελίδες)
Mai multe pagini ale lucrării
서두
Προτ. (πρόλογος)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(홍길동) 지음
δημοσιεύθηκε από
Pentru a nominaliza editorul
(홍길동) 개정
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
재판본
ανατύπωση
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(홍길동) 번역
μεταφράστηκε από
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
제 (몇) 판
τομ. (τόμος)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări