Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

부록
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
대략
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
대략
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
제 (숫자 ex. 1) 장
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
세로줄
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
논문
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
편집
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
예,
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
특히,
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
등...
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
즉,
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
... 포함
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
주의
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
서두
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(홍길동) 지음
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
(홍길동) 개정
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
재판본
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(홍길동) 번역
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
제 (몇) 판
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări