Portugheză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

부록
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
대략
aprox. (aproximadamente)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
참고 문헌 목록
bibliogr. (bibliografia)
Lista de surse folosite
대략
cerca
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capítulo)
O selecţie definită a lucrării
세로줄
col. (coluna)
Partea verticală a unui tabel
논문
dissertação
O lucrare completă pe un anumit subiect
편집
ed. (edição)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
예,
p.ex. (por exemplo)
Se folosește când se dă un exemplu
특히,
especialmente
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
등...
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
즉,
i.e. (id est)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
... 포함
incluindo
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
주의
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.
p. (página)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.
pp. (páginas)
Mai multe pagini ale lucrării
서두
prefácio
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(홍길동) 지음
E. (editor)
EE. (editores)
Pentru a nominaliza editorul
(홍길동) 개정
revisado por
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
재판본
reimpresso
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(홍길동) 번역
Trad. (tradução)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
제 (몇) 판
vol. (volume)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări