Română | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

부록
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
대략
aprox. (aproximativ)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
참고 문헌 목록
Bibliografie - nu se prescurtează
Lista de surse folosite
대략
cca (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capitol)
O selecţie definită a lucrării
세로줄
col. (coloană)
Partea verticală a unui tabel
논문
Disertaţie - nu se abreviază
O lucrare completă pe un anumit subiect
편집
n.t. (nota traducătorului)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
예,
ex. (exemplu)
Se folosește când se dă un exemplu
특히,
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
등...
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
즉,
adică
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
... 포함
inclusiv - nu se abreviază
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
주의
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.
p./pg. (pagina)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.
pp. (paginile)
Mai multe pagini ale lucrării
서두
pref. (prefaţă)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(홍길동) 지음
ed. (editat de)
Pentru a nominaliza editorul
(홍길동) 개정
red. (redactor)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
재판본
reed. (reeditarea)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(홍길동) 번역
trad. (tradusă de)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
제 (몇) 판
vol. (volumul/tomul)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări