Suedeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

부록
Appendix
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
대략
ung. (ungefär)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
참고 문헌 목록
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lista de surse folosite
대략
ca. (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitel)
O selecţie definită a lucrării
세로줄
Kolumn
Partea verticală a unui tabel
논문
Doktorsavhandling
O lucrare completă pe un anumit subiect
편집
red. (redigerad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
예,
t.ex. (till exempel)
Se folosește când se dă un exemplu
특히,
särskilt
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
등...
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
figur
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
즉,
d.v.s. (det vill säga)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
... 포함
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
주의
obs (observera)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.
s. (sida)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.
s. (sidor)
Mai multe pagini ale lucrării
서두
förord
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(홍길동) 지음
publicerad av
Pentru a nominaliza editorul
(홍길동) 개정
rev. (reviderad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
재판본
omtryck/nytryck
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(홍길동) 번역
övers. (översättning)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
제 (몇) 판
vol. (volym)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări