Turcă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

부록
ek
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
대략
tahmini/ yaklaşık
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
참고 문헌 목록
Bibliyografi/ Kaynakça
Lista de surse folosite
대략
aşağı yukarı/ takribi
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
제 (숫자 ex. 1) 장
Bölüm/ ünite
O selecţie definită a lucrării
세로줄
kol. (kolon)/ sütun
Partea verticală a unui tabel
논문
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
O lucrare completă pe un anumit subiect
편집
tarafından düzeltildi
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
예,
ör./örn. (örneğin)
Se folosește când se dă un exemplu
특히,
özellikle
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
등...
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figür)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
즉,
yani
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
... 포함
kapsar/ dahil
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
주의
d.e. (dikkat edilecek)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.
s. (sayfa)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.
sayfalar
Mai multe pagini ale lucrării
서두
önsöz/ giriş
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(홍길동) 지음
yay. (yayımlandı)
Pentru a nominaliza editorul
(홍길동) 개정
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
재판본
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(홍길동) 번역
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
제 (몇) 판
böl. (bölüm)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări