Vietnameză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

부록
Phụ lục
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
대략
Xấp xỉ
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
참고 문헌 목록
Thư mục
Lista de surse folosite
대략
vào khoảng
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
제 (숫자 ex. 1) 장
Chương
O selecţie definită a lucrării
세로줄
Cột
Partea verticală a unui tabel
논문
Luận án
O lucrare completă pe un anumit subiect
편집
Biên tập (bởi)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
예,
VD:
Se folosește când se dă un exemplu
특히,
Đặc biệt (là)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
등...
v.v... (vân vân)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Biểu đồ
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
즉,
Tức là/Nghĩa là
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
... 포함
Bao gồm
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
주의
Ghi chú
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p.
tr. (trang)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp.
tr. (trang)
Mai multe pagini ale lucrării
서두
Lời tựa/Lời nói đầu
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
(홍길동) 지음
Tác giả
Pentru a nominaliza editorul
(홍길동) 개정
Hiệu chỉnh (bởi)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
재판본
Tái bản
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
(홍길동) 번역
Người dịch
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
제 (몇) 판
Tập/Phần
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări