Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

app. (appendix)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
approx. (approximately)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliography)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
ch. (chapter)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
col. (column)
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
diss. (dissertation)
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edited by)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
e.g. (exempli gratia)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
esp. (especially)
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figure)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl. (including)
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (page)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (pages)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
pref. (preface)
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
pub. (published by)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (revised by)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
rpt. (reprint)
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans. (translated by)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări