Română | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

app. (appendix)
app. (appendix)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
approx. (approximately)
aprox. (aproximativ)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliography)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lista de surse folosite
ca. (circa)
cca (circa)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
ch. (chapter)
cap. (capitol)
O selecţie definită a lucrării
col. (column)
col. (coloană)
Partea verticală a unui tabel
diss. (dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edited by)
n.t. (nota traducătorului)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
e.g. (exempli gratia)
ex. (exemplu)
Se folosește când se dă un exemplu
esp. (especially)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figure)
fig. (figura)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
adică
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl. (including)
inclusiv - nu se abreviază
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (page)
p./pg. (pagina)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (pages)
pp. (paginile)
Mai multe pagini ale lucrării
pref. (preface)
pref. (prefaţă)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
pub. (published by)
ed. (editat de)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (revised by)
red. (redactor)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
rpt. (reprint)
reed. (reeditarea)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans. (translated by)
trad. (tradusă de)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări