Rusă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

app. (appendix)
прил. (приложения)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
approx. (approximately)
прибл. (приблизительно)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliography)
библ. (библиография)
Lista de surse folosite
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
ch. (chapter)
гл. (глава)
O selecţie definită a lucrării
col. (column)
кол. (колонка)
Partea verticală a unui tabel
diss. (dissertation)
дисс. (дисертация)
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (edited by)
ред. (редактор ...)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Se folosește când se dă un exemplu
esp. (especially)
особенно (особенно)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figure)
рис. (рисунок)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
incl. (including)
вкл. (включая)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (page)
стр. (страница)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pp. (pages)
стр-ы. (страницы)
Mai multe pagini ale lucrării
pref. (preface)
прол. (пролог)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
pub. (published by)
изд. (издательство)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (revised by)
ред. (просмотрено...)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
rpt. (reprint)
обр. (в обработке...)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trans. (translated by)
trans. (перевод ...)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări