Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

ap. (apendico)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
proks. (proksimume)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
bibliog. (bibliografio)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
ĉi. (ĉirkaŭ)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
ĉa. (ĉapitro)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
kol. (kolono)
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
dis. (disertacio)
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
ed. (eldonita de)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
ekz. (ekzemplo)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
prec. (precipe)
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
ktp. (kaj tiel plu)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
fig. (figuro)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
t.e. (tio estas)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
ink. (inkluzive)
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (notu bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
p. (paĝo)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
pj. (paĝoj)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
pref. (prefaco)
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
eld. (eldonita de)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
rev. (reviziita de)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
rep. (represo)
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
trad. (tradukita de)
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
vol. (volumo)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări