Coreeană | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Ah. (Anhang)
부록
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ugf. (ungefähr)
대략
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
참고 문헌 목록
Lista de surse folosite
ca. (circa)
대략
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
K. (Kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
O selecţie definită a lucrării
Spalte
세로줄
Partea verticală a unui tabel
Diss. (Dissertation)
논문
O lucrare completă pe un anumit subiect
bearb. (bearbeitet von)
편집
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
z.B. (zum Beispiel)
예,
Se folosește când se dă un exemplu
bes. (besonders)
특히,
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
usw. (und so weiter)
등...
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Abb. (Abbildung)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.h. (das heißt)
즉,
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
... 포함
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
주의
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
S. (Seite)
p.
Fiecare pagină individuală a lucrării
S. (Seiten)
pp.
Mai multe pagini ale lucrării
Vorw. (Vorwort)
서두
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
hg. (herausgegeben von)
(홍길동) 지음
Pentru a nominaliza editorul
geä. (geändert)
(홍길동) 개정
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Nachdr. (Nachdruck)
재판본
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
übersetzt von
(홍길동) 번역
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
Jg. (Jahrgang)
제 (몇) 판
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări