Greacă | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Ah. (Anhang)
παρ. (παράρτημα)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lista de surse folosite
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
K. (Kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
O selecţie definită a lucrării
Spalte
στήλη
Partea verticală a unui tabel
Diss. (Dissertation)
διατριβή
O lucrare completă pe un anumit subiect
bearb. (bearbeitet von)
επιμ. (επιμέλεια)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
z.B. (zum Beispiel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Se folosește când se dă un exemplu
bes. (besonders)
ειδ. (ειδικά)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
usw. (und so weiter)
κτλ. (και τα λοιπά)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Abb. (Abbildung)
Σχ. (Σχήμα)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.h. (das heißt)
δηλαδή,...
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
S. (Seite)
σελ. (σελίδα)
Fiecare pagină individuală a lucrării
S. (Seiten)
σελ. (σελίδες)
Mai multe pagini ale lucrării
Vorw. (Vorwort)
Προτ. (πρόλογος)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
hg. (herausgegeben von)
δημοσιεύθηκε από
Pentru a nominaliza editorul
geä. (geändert)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Nachdr. (Nachdruck)
ανατύπωση
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
übersetzt von
μεταφράστηκε από
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
Jg. (Jahrgang)
τομ. (τόμος)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări