Maghiară | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Ah. (Anhang)
függ. (függelék)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ugf. (ungefähr)
kb. (körülbelül)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliog. (bibliográfia)
Lista de surse folosite
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
K. (Kapitel)
fej. (fejezet)
O selecţie definită a lucrării
Spalte
oszl. (oszlop)
Partea verticală a unui tabel
Diss. (Dissertation)
dissz. (disszertáció)
O lucrare completă pe un anumit subiect
bearb. (bearbeitet von)
szerk. (szerkesztette X)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
z.B. (zum Beispiel)
pl. (például)
Se folosește când se dă un exemplu
bes. (besonders)
kül. (különösen)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
usw. (und so weiter)
stb. (és így tovább)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Abb. (Abbildung)
ábr. (ábra)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.h. (das heißt)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
beleértve
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
S. (Seite)
o./old. (oldal)
Fiecare pagină individuală a lucrării
S. (Seiten)
o./old. (oldal/oldalak)
Mai multe pagini ale lucrării
Vorw. (Vorwort)
Előszó
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
hg. (herausgegeben von)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pentru a nominaliza editorul
geä. (geändert)
Átdolgozta X
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Nachdr. (Nachdruck)
Utánnyomás
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
übersetzt von
ford. (fordította X)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
Jg. (Jahrgang)
köt. (kötet)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări