Suedeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Ah. (Anhang)
Appendix
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ugf. (ungefähr)
ung. (ungefär)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lista de surse folosite
ca. (circa)
ca. (cirka)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
K. (Kapitel)
kap. (kapitel)
O selecţie definită a lucrării
Spalte
Kolumn
Partea verticală a unui tabel
Diss. (Dissertation)
Doktorsavhandling
O lucrare completă pe un anumit subiect
bearb. (bearbeitet von)
red. (redigerad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
z.B. (zum Beispiel)
t.ex. (till exempel)
Se folosește când se dă un exemplu
bes. (besonders)
särskilt
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Abb. (Abbildung)
figur
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.h. (das heißt)
d.v.s. (det vill säga)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
S. (Seite)
s. (sida)
Fiecare pagină individuală a lucrării
S. (Seiten)
s. (sidor)
Mai multe pagini ale lucrării
Vorw. (Vorwort)
förord
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
hg. (herausgegeben von)
publicerad av
Pentru a nominaliza editorul
geä. (geändert)
rev. (reviderad av)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Nachdr. (Nachdruck)
omtryck/nytryck
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
übersetzt von
övers. (översättning)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
Jg. (Jahrgang)
vol. (volym)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări