Thailandeză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

Ah. (Anhang)
(ภาคผนวก)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
ugf. (ungefähr)
ประมาณ
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
บรรณานุกรม
Lista de surse folosite
ca. (circa)
ประมาณ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
K. (Kapitel)
บท
O selecţie definită a lucrării
Spalte
คอลัมน์
Partea verticală a unui tabel
Diss. (Dissertation)
ปริญญานิพนธ์
O lucrare completă pe un anumit subiect
bearb. (bearbeitet von)
แก้ไขโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
z.B. (zum Beispiel)
ตัวอย่างเช่น
Se folosește când se dă un exemplu
bes. (besonders)
โดยเฉพาะ
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
usw. (und so weiter)
และอื่นๆอีกมากมาย
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Abb. (Abbildung)
ตัวเลข
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
d.h. (das heißt)
กล่าวคือ
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
S. (Seite)
หน้า
Fiecare pagină individuală a lucrării
S. (Seiten)
หน้า
Mai multe pagini ale lucrării
Vorw. (Vorwort)
คำนำ
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
hg. (herausgegeben von)
ตีพิมพ์โดย
Pentru a nominaliza editorul
geä. (geändert)
ทบทวนโดย
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
Nachdr. (Nachdruck)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
übersetzt von
แปลโดย
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
Jg. (Jahrgang)
ระดับ
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări