Chineză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

παρ. (παράρτημα)
app.(附录)
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
περ. (κατά προσέγγιση)
approx.(大约)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog.(引用来源)
Lista de surse folosite
περ. (περίπου)
ca.(大约)
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
κεφ. (κεφάλαιο)
ch.(章)
O selecţie definită a lucrării
στήλη
col.(柱)
Partea verticală a unui tabel
διατριβή
diss.(论文)
O lucrare completă pe un anumit subiect
επιμ. (επιμέλεια)
ed.(编辑)
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
e.g.(例如)
Se folosește când se dă un exemplu
ειδ. (ειδικά)
esp.(尤其是)
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
κτλ. (και τα λοιπά)
etc.(等等)
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Σχ. (Σχήμα)
fig.(图表)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
δηλαδή,...
i.e.(既)
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incl.(包括)
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
σημ. (σημείωση)
N.B.(注意)
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
σελ. (σελίδα)
p.(页)
Fiecare pagină individuală a lucrării
σελ. (σελίδες)
pp.(页)
Mai multe pagini ale lucrării
Προτ. (πρόλογος)
pref.(前言)
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
δημοσιεύθηκε από
pub.(由...出版)
Pentru a nominaliza editorul
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev.(由...修改)
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
ανατύπωση
rpt.(转载)
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
μεταφράστηκε από
trans.(由...翻译)
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
τομ. (τόμος)
vol.(卷)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări