Japoneză | Expresii - Academic | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri academice

παρ. (παράρτημα)
別表
Se folosește când există documente relevante adăugate lucrării
περ. (κατά προσέγγιση)
Se folosește când cantitatea nu este necunoscută
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
参考文献一覧
Lista de surse folosite
περ. (περίπου)
およそ
Se folosește pentru estimarea unei cantităţi
κεφ. (κεφάλαιο)
O selecţie definită a lucrării
στήλη
Partea verticală a unui tabel
διατριβή
学位論文
O lucrare completă pe un anumit subiect
επιμ. (επιμέλεια)
編さん
Se folosește când lucrarea a fost modificată de către altcineva
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Se folosește când se dă un exemplu
ειδ. (ειδικά)
特に
Se folosește când se încearcă o definire mai clară a ceva
κτλ. (και τα λοιπά)
etc.
Se folosește când dorim să menţionăm o listă cuprinzătoare şi vrem să sugerăm că restul elementelor sunt pe acelaşi tipar
Σχ. (Σχήμα)
O diagramă care acompaniază o parte din lucrare
δηλαδή,...
すなわち
Se folosește când dezvoltăm o idee menţionată anterior, cu sensul de "adică"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
含めて
Se folosește când adăugăm ceva unei liste
σημ. (σημείωση)
注意
Se folosește când dorim să atragem atenţia cuiva asupra unui lucru important
σελ. (σελίδα)
p.(ページ)
Fiecare pagină individuală a lucrării
σελ. (σελίδες)
pp.(ページ 複数)
Mai multe pagini ale lucrării
Προτ. (πρόλογος)
序論
Un scurt paragraf care oferă informaţii despre etapele premergătoare studiului
δημοσιεύθηκε από
(人物名)出版
Pentru a nominaliza editorul
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
(人物名)編
Se folosește când lucrarea a fost modificată pentru a fi mai relevantă pentru publicul vizat
ανατύπωση
再版
Se folosește când lucrarea nu este originală, dar este o copie de prima mână.
μεταφράστηκε από
(人物名)訳
Se folosește când lucrarea a fost tradusă într-o altă limbă
τομ. (τόμος)
Indică un anumit volum sau secţiune aparţinând unei lucrări